fbpx

Ajankohtaista, Sananvuoro 10 asiaa, jotka yritysautopäättäjän on hyvä tietää autoverouudistuksesta

Viime aikoina julkisuudessa on herätty vuoden vaihteessa voimaan tulevaan uuteen autoveron muutokseeen. Taustana muutoksessa on Euroopan Unionin tuomioistuin joka on todennut Suomen rikkovan EU-lainsäädäntöä vaatimalla ajoneuveron kerralla maksettavaksi myös vuokra-autoista, joihin leasingrahoitteiset autotkin luetaan.

1. Mikä muuttuu?

Lakiuudistuksen mukaan jatkossa leasing- ja vuokra-autoista olisi mahdollista maksaa autoveroa vain sen verran kun auto on Suomessa käytössä. Tätä kutsutaan virkamieskielellä ennakkopalautusmenettelyksi. Maastavientiin pitäisi sitoutua heti auton hankintahetkellä ja jos auto jostain syystä jäisikin leasingkauden jälkeen Suomeen, olisi tästä tiedossa erillinen veron korotus. Tähän lakiesityksessä on laadittu laskentakaava, jolla määritellään autoveron maksuosuus leasingkaudelle. Nyrkkisääntönä voidaan käyttää, että leasing autoista joka viedään maasta leasing kauden jälkeen pitäisi jatkossa maksaa n. 35% autoverosta sillä hetkellä kun auto luovututetaan.
Pitää muistaa, että ilman ennakkopalautusmenettelyäkin auto on mahdollista viedä pois maasta ja saada tätä kautta samalla tavalla autoveron palautusta myydystä autosta. Lakiuudistus on autoveron kerralla maksavalle yritysautoilijalle merkityksetön.

2. Miksi tämä uudistus tehdään?

Suomi joutuu uudistamaan lainsäädäntöään pitkälti EU-paineen vuoksi. Oma käsitykseni on, että muutos tehdään nyt niin pienenä, että se täyttää EU-tuomioistuimen vaateet, mutta turvaa etukäteen maksettavan autoveron verokertymän. Markkinoita räjäyttävästä muutoksesta ei siis voida puhua.

3. Viedäänkö kaikki autot nyt sitten leasing kauden jälkeen pois maasta?

Tuskin. Itse uskon, että normaaleiden, yleisimpien suomalaisten leasingautojen kuten Skoda Octavian, VW Passatin, Ford Mondeon kaltaisten auton maastavienti tuskin kasvaa, sillä näiden autojen jälkimarkkina muissa maissa ei juuri poikkea Suomesta. Autosta ei siis kuljetus- ja käsittelykustannusten jälkeen saa niin korkeaa hintaa, että järjestelyyn ryhtymisessä olisi taloudellisesti järkeä.

4. Vaikuttaako autoveromuutos työsuhdeauton verotusarvoihin

Ei vaikuta. Verottajan käytännöt työsuhdeauton verotusarvoihin pysyvät muuttumattomina.

5. Miten tämä tulee vaikuttamaan leasingautojen hintoihin

Niiden autojen osalta, jotka asetetaan ennakkopalautusmenettelyn piiriin auton rahoittettavan pääoman määrä käytännössä pienenee ja samalla leasingautoille ominainen autoveron ALV-saastutus (autoveron päälle laskettava arvonlisävero) pienenee. Oma arviomme on, että auton rahoitettavan pääoman määrä laskee n. 10-15%, joka luonnollisesti vaikuttaa leasingvuokria laskevasti. Toisaalta autoverouudistuksen viranomaismenettelyt luovat leasingyhtiöille auton jälkimarkkinariskin myös autoveron osalta. Kritisoitu osa lainsäädännössä on juuri autoveron ennakkopalautuksen kaksivaiheisuus, jossa ennakkopalautus lasketaan luovutushetkellä kaavamaisesti, mutta maastavientihetkellä tullilla on oikeus käyttää markkinatilastoja todellisen veron ja mahdollisen verotasauksen määrittelyssä. Tämän riskin autorahoittajat joutuvat jatkossa kantamaan.

Kokonaisuutena leasinghinnoittelu tulee pitkälti pysymään muuttumattomana, kuten Autoalan tiedotuskeskuskin jo kesällä tiedotteessaan totesi.

6. Millaisiin autoihin ennakkopalautusmenettely sitten sopisi

Kun ennakkopalautusmenettely osuu juuri autoveroon ja autovero on kytketty auton päästöihin, tulee ennakkopalautusmenettely suosimaan leasingillä juuri ympäristölle haitallisempia isoja maastureita ja urheiluautoja, joissa tyypillisesti on likvidi euroopan laajuinen jälkimarkkina ja Suomessa isot autoverot. Näiden autojen haltijat ovat autoverouudistuksen voittajia.

Se kuinka hyvin tämä lakimuutos sopii Suomen ilmastotavoitteisiin ja matalapäästöiseen autoilun edistämiseen on toinen asia. Me otimme tähän kantaa jo aikaisemmassa blogissamme.

7. Suomestahan on nyt voinut viedä autoja maasta ja saada autoverosta näin palautuksia

Pitää paikkansa. Viranomaisten kankeuden ja autoveropalautuksen suuren epävarmuuden vuoksi maastavieminen on ollut harvinaista. Ennakkopalautusmenettelyn käyttöönotto tulee helpottamaan autojen maastavientiä keventyneiden viranomaistulkintojen vuoksi. Jatkossa autosta on mahdollista saada autoveron palautus jo maasta poistumishetkellä, kun aikaisemmin palautuksen sai vasta kun auto rekisteröitiin vieraan maan kilpiin. Samalla erilliset autoveropalautuksen käsittelymaksut poistuvat.

8. Mitä jos haluan lunastaa auton ennakkopalautusmenettelyn alaisen auton leasing kauden jälkeen

Joudut maksamaan autoverosta veron korotusta, jonka suuruus on vielä tällä hetkellä epävarmaa.

9. Mitä hyvää tai huonoa autoverouudistus tuo yritysautoilijalle

Hyvää:
Mahdollisuuden saada leasing vuokraa kevennettyä ennakkopalautusosuuden verran autoverosta ja autoveron ALV:sta, jos oma auto on ulkomailla jälkimarkkinoilla houkutteleva vielä kuljetuskustannusten jälkeen.

Huonoa:
Joksikin aikaa epävarmuutta ennen kuin viranomaisten todelliset tulkinnat saadaan julkisuuteen. Lisäksi yritysautoilijan on tehtävä sitovia päätöksiä leasingautonsa jälkisijoituksesta Suomen ulkopuolelle jo hankintahetkellä saadakseen ennakkopalautuksen hyötyjä itselleen.

Ennakkopalautusmenettelyssä autojen jälkimarkkinariski tulee olemaan kansainvälinen, joten tämä tuo auton jälleenmyytiin uuden näkökulman, joka pitää huomioida.

10. Kannattaako nyt jäädä odottamaan autoveromuutosta ja tilata auto vasta ensi vuonna

Auto kannattaa edelleen tilata tarpeeseen. Autoveromuutos tulee helpottamaan auton ulkomaille vientiä ensi vuodesta alkaen, joten sinulla on edelleen mahdollisuus hyötyä autoveron palautuksista, kunhan viranomaistulkinnat selkiytyvät. Lisäksi yleisimpiin merkkihin ja malleihin autoveron muutoksella tuskin on vaikutusta.

___

Keskustelu jatkuu Secton some-kanavissa Facebookissa ja LinkedIn:ssä.

Sananvuoron kirjoittaja Ville Kujansuu on tiettävästi Suomen innovatiivisin blogaava talousjohtaja (toim. subjektiivinen huom.). Suomen johtavan autoalan palveluyhtiön Secto Automotiven riveihin Ville liittyi vuonna 2014.

Ota yhteyttä!

Miten voimme olla avuksi? Kerro meille autotarpeistasi ja olemme sinuun pian yhteydessä.