Ajankohtaista Autoedun verotus 2021

Autoedun verotusarvoihin ei juuri tehty muutoksia vuodelle 2021

Autoedun verotusarvo lasketaan rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella, joten rekisteröintiajankohdan optimoinnilla on edelleen mahdollista saavuttaa veroetua auton kolmannelle käyttövuodelle. Lue lisää tästä

Autoedun verotusarvo lasketaan auton käyttöönottovuoden mukaan määräytyvänä prosenttiosuutena auton hankintahinnasta sekä siihen lisättynä kiinteänä summana.

 

Ikäryhmä,

käyttöönottovuosi

Vapaa autoetu / kk

Prosenttia uushankintahinnasta

 + kiinteä lisäys

Käyttöetu / kk

Prosenttia uushankintahinnasta

 + kiinteä lisäys

A: 2019-2021

1,4% + 270 € 1,4 % + 105 €

B: 2016-2018

1,2 % + 285 € 1,2 % + 120 €

C: ennen 2016

0,9 % + 300 € 0,9 % + 135 €

Mikäli työajoa ajetaan kalenterivuoden aikana yli 30 000 km on autoedun arvo 80 % perusarvosta.

Yksityisajojen määrä voi vaikuttaa autoedun verotusarvoon

Autoedun arvo voi muuttua verotuksessa, mikäli yksityisajoja tulee poikkeuksellisen paljon tai vähän. On hyvä huomioida, että esimerkiksi asunnon ja työpaikan väliset matkat ovat yksityisajoa. Mikäli yksityisajojen määrä ylittää vuodessa 18 000 kilometriä, lasketaan autoedun arvo ajettujen yksityisajokilometrien perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Kilometriperusteista arvon laskentaa on oikeus käyttää myös silloin, jos yksityisajoja on poikkeuksellisen vähän ja autoetu tulee tällä tavoin laskettuna edullisemmaksi kuin kiinteällä summalla. Yksityisajojen määrä osoitetaan ajopäiväkirjaa pitämällä.

Ikäryhmä,

käyttöönottovuosi

Vapaa autoetu / kk

Prosenttia uushankintahinnasta

 + km-perusteinen lisäys

Käyttöetu / kk

Prosenttia uushankintahinnasta

 + km-perusteinen lisäys

A: 2018-2020

1,4% + 18 cent / km 1,4% + 7 cent / km

B: 2015-2017

1,2 % + 19 cent / km 1,2 % + 8 cent / km

C: ennen 2015

0,9 % + 20 cent / km 0,9 % + 9 cent / km

Sähköautoissa edullisempi vapaan autoedun verotusarvo

Hallituksen kaavailema sähköautojen verotusarvon lisävähennys on vahvistettu tammikuussa 2021. Näin ollen vuosina 2021-2025 täyssähköautojen vapaan autoedun sekä käyttöedun verotusarvoa alennetaan 170 € / kk. Tämän lisäksi vapaan autoedun aiempi 120 € alennus jää voimaan. Etu koskee vuonna 2020 tai myöhemmin rekisteröityjä työsuhdekäytössä olevia täyssähköautoja.

Sähköauton kotilatauslaite verotetaan samoin kuin auton lisävarusteet, eli kotilatauslaite siirtyy osaksi auton verotusarvoa. Sekä oman auton että työsuhdeauton maksuton julkinen lataaminen sekä työpaikkalataaminen vapautuu luontaisetuverotukselta vuosille 2021-2025.

Oman autosi verotusarvon voit tarkistaa auton hintailmoituksen perusteella Verohallinnon verkkosivujen autoetulaskurilla.

Vuoden 2021 luontaisetujen laskentaperusteisiin voit tutustua tarkemmin Verohallinnon verkkosivuilla.