fbpx

Ajankohtaista IFRS 16 tulee muuttamaan leasingsopimusten kirjanpitokäsittelyä – mikä muuttuu ja miten siihen voi vaikuttaa?

Niille yhtiöille, jotka suunnittelevat, tai jo käyttävät IFRS-kirjanpitotapaa, on tiedossa isohkoja muutoksia leasingvastuiden kirjaamis- ja esittämistapoihin vuoden 2019 alusta alkaen. Tavanomaisille suomalaista FAS-kirjanpitoa käyttäville yrityksille muutoksella ei ole vaikutuksia. IFRS kirjaustapoja voi hyödyntää jo vuoden 2018 laskennassa. Leasingsopimukset ovat tyypillisesti 24 – 60 kuukautta pitkiä, joten IFRS-16 muutokset tulevat vaikuttamaan erityisesti paljon leasingrahoitusta käyttävien yhtiöiden taseeseen ja tulokseen.

IFRS.org julkaisi 2016 tammikuussa keskeiset muutokset: kaikki yli 12kk leasingsopimukset, joissa on yksilöity vuokrakohde (esim. alusta- tai rekisterinumero) aktivoidaan jatkossa taseeseen ottamatta kantaa, onko niissä jäännösarvovastuuta vai ei. Jatkossa ei siis ole merkitystä onko leasingmuoto financial lease (rahoitusleasing) tai operational lease (huoltoleasing)

Lähde: Mukaillen IFRS.org

Mitkä asiat tekevät leasingsopimuksesta IFRS-mielessä leasingsopimuksen:

Esimerkiksi:

  • Kohde on yksilöity (esim. nimetty auto, työkone tai kiinteistö)
  • Asiakkaalla on oikeus saada kohteen tuottama taloudellinen hyöty olennaisilta osin itselleen
  • Asiakkaalla on oikeus ohjata kohteen käyttöä
  • Asiakkaalla on oikeus kohteen operointiin ilman että toimittaja tai rahoittaja voisi muuttaa operointiohjeita

Miten IFRS-muutokseen kannattaa varautua:

IFRS-muutos tuo käyttöomaisuuden pitkäaikaisen vuokraamisen ja omistamisen lähemmäksi toisiaan ja näin IFRS:n näkökulmasta parantaa sijoittajainformaation laatua. Yhtiölle itselleen IFRS muutos tarkoittaa parantunutta käyttökatetta ja kasvaneita investointikustannuksia sekä isompaa tasetta. Tämä kanttaa huomioida erityisesti omia rahoitussopimuksia arvioitaessa. Kaikissa lainasopimuksissa ei välttämättä huomioida tulevia IFRS-muutoksia esimerkiksi kovenanttien suhteen. Nyt on vielä hyvin aikaa neuvotella lainasopimuksiakin uudelleen.

Miten IFRS- 16 muutos ja omistaminen suhtautuvat jatkossa toisiinsa:

Kun jatkossa pohdit kohteiden leasaamista, kannattaa yhdeksi vertailuvaihtoehdoksi ottaa myös investointirahoitus, jossa jo lähtökohtaisesti asiakas omistaa hyödykkeen ja kohde on velan vakuutena. IFRS kirjanpitomielessä omistaminen ja leasaaminen ovat hyvin lähellä toisiaan. Tosin palveluiden kattavuudessa ainakin toistaiseksi voi olla eroja eri rahoitusmuotojen välillä. Tässä kannattaa vaatia myös leasingkumppanilta muutoksia.

Millä keinoin voin vielä vuokrata käyttöomaisuutta ilman että hyödyke menisi taseeseen?

Käytännössä tapoja on kaksi:

  1. Vuokrata kohde maksimissaan 12 kk vuokrasopimuksella
    Tässä on hyvä huomioida, että ketjuttamalla vuokrasopimuksia esim. 12+12+12 logiikalla arvioidaan sitä, mikä on asiakakalle todennäköisin kohteen pitoaika. Tässä IFRS:n substance over form logiikka toimii vahvasti. Viime kädessä asiasta kannattaa konsultoida omaa tilintarkastajaa.
  1. Vuokrata yksilöimätön kohde
    Se että vuokraa esimerkiksi Skoda Octavia XYZ-123 auton sijasta Skoda Octavia-tasoista autoilua, niin että toimittajalla on oikeus vaihtaa yksilöity kohde milloin tahansa toiseeen vastaavaan, voisi olla toimiva ratkaisu. Tässäkin yksityiskohdat kannattaa konsultoida etukäteen tilintarkastajan kanssa.

Lisätietoa saat esimerkiksi erinomaisesti Suomen Tilintarkastajien kirjasta.

Ota yhteyttä!

Miten voimme olla avuksi? Kerro meille autotarpeistasi ja olemme sinuun pian yhteydessä.