fbpx

Ajankohtaista, Tiedotteet Päästötapamittausmuutoksen vaikutukset työsuhdeautoiluun

Uusien henkilöautojen päästöjen mittaustapa muuttuu portaittain vuoteen 2021 mennessä.

1980-luvulta lähtien EU:ssa käytössä ollut NEDC-päästötesti (New European Driving Cycle) päivitetään paremmin nykyisiin ajo-olosuhteisiin vastaavaan, ja uusinta teknologiaa hyödyntävään WLTP-päästötestiin (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

NEDC-testi määritellään teoreettisen ajotavan perusteella. WLTP-testi jäljittelee tarkemmin todellista ajotapaa ja ottaa huomioon mm. autoon valitut lisävarusteet. Tästä johtuen jokaiselle autolle tulee jatkossa oma, ns. personoitu ja totuudenmukaisempi, CO2-päästöarvo.

Siirtymävaihe NEDC:stä WLTP:n käynnistyi syyskuussa 2017. Syyskuusta 2018 alkaen uusien henkilöautojen virallisessa ajoneuvoasiakirjassa (vaatimustenmukaisuustodistus) CO2-päästöarvot ilmoitetaan rinnakkain sekä NEDC:n, että WLTP:n mukaisesti. Henkilöautojen NEDC:n mukainen CO2-päästöarvo lasketaan autokohtaisen WLTP-arvon pohjalta laskentakaavalla. Kaavalla saavutettu päästöarvo ei vastaa aiemmin käytettyä laboratoriotestattua päästöarvoa. Autoveron osuus määräytyy CO2-päästöarvon mukaan ensirekisteröintihetkellä , mistä johtuen nyt tilattavien autojen autovero, ja näin ollen myös autoverollinen hinta ja työsuhdeauton verotusarvo, saattavat vaihdella tilaushetken perusteella.

Mitä tiedetään nyt:

  • Päästömittaustavanmuutoksella pyritään määrittämään henkilöautoille paremmin todellisia päästöjä ja polttoaineenkulutusta vastaava CO2-päästöarvo
  • Päästömittaustavanmuutos ei vaikuta auton todelliseen polttoaineenkulutukseen
  • Muutos toteutetaan portaittain syyskuun 2017 ja vuoden 2021 välillä.
  • Syyskuusta 2018 lähtien uusien henkilöautojen ajoneuvoasiakirjassa ilmoitetaan sekä WLTP-, että NEDC-arvot rinnakkain
  • Syyskuusta 2018 lähtien auton CO2-päästöarvo määräytyy aiemmasta poiketen laskennallisen NEDC-arvon mukaan. Tästä johtuen nyt tilattavien autojen autoverollinen hinta sekä autoedun verotusarvo saattaa vaihdella tilaushetkestä riippuen.
  • Siirtymävaiheessa uusien autojen verotuksessa tullaan käyttämään aina tyyppihyväksyntätodistukseen merkittyä alinta CO2-arvoa. Nivelvaiheessa se on joko mitattu NEDC-arvo, tai uudesta WLTP-arvosta takaisinlaskettu NEDC-arvo.
  • WLTP-mittaustavan mukaista päästöarvoa ei toistaiseksi tulla käyttämään autoveron määrittelyssä
  • Autoliikkeiden varastoautoissa on vanhan mittaustavan mukaiset NEDC-päästöarvot.
  • Muutoksella ei ole vaikutusta jo käytössä oleviin henkilöautoihin
  • Yrityksen autopolitiikkaa on syytä muuttaa vastaamaan WLTP-mittaustavan mukaisia päästöarvoja. Muutos kannattaa tehdä vasta uuden mittaustavan vakiinnuttua käyttöön syyskuun 2018 jälkeen.

Seuraamme aktiivisesti mittaustapamuutokseen liittyviä päivityksiä ja pidämme asiakkaamme ajan tasalla mahdollisista uutisista ja tarvittavista toimenpiteistä.

 

Päästömittaus

Ota yhteyttä!

Miten voimme olla avuksi? Kerro meille autotarpeistasi ja olemme sinuun pian yhteydessä.