Ajankohtaista, Tiedotteet Päästötapamittausmuutoksen vaikutukset työsuhdeautoiluun

Uusien henkilöautojen päästöjen mittaustapa muuttuu portaittain vuoteen 2021 mennessä.

1980-luvulta lähtien EU:ssa käytössä ollut NEDC-päästötesti (New European Driving Cycle) päivitetään paremmin nykyisiin ajo-olosuhteisiin vastaavaan, ja uusinta teknologiaa hyödyntävään WLTP-päästötestiin (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

NEDC-testi määritellään teoreettisen ajotavan perusteella. WLTP-testi jäljittelee tarkemmin todellista ajotapaa ja ottaa huomioon mm. autoon valitut lisävarusteet. Tästä johtuen jokaiselle autolle tulee jatkossa oma, ns. personoitu ja totuudenmukaisempi, CO2-päästöarvo.

Siirtymävaihe NEDC:stä WLTP:n käynnistyi syyskuussa 2017. Syyskuusta 2018 alkaen uusien henkilöautojen virallisessa ajoneuvoasiakirjassa (vaatimustenmukaisuustodistus) CO2-päästöarvot ilmoitetaan rinnakkain sekä NEDC:n, että WLTP:n mukaisesti. Henkilöautojen NEDC:n mukainen CO2-päästöarvo lasketaan autokohtaisen WLTP-arvon pohjalta laskentakaavalla. Kaavalla saavutettu päästöarvo ei vastaa aiemmin käytettyä laboratoriotestattua päästöarvoa. Autoveron osuus määräytyy CO2-päästöarvon mukaan ensirekisteröintihetkellä , mistä johtuen nyt tilattavien autojen autovero, ja näin ollen myös autoverollinen hinta ja työsuhdeauton verotusarvo, saattavat vaihdella tilaushetken perusteella.

Mitä tiedetään nyt:

  • Päästömittaustavanmuutoksella pyritään määrittämään henkilöautoille paremmin todellisia päästöjä ja polttoaineenkulutusta vastaava CO2-päästöarvo
  • Päästömittaustavanmuutos ei vaikuta auton todelliseen polttoaineenkulutukseen
  • Muutos toteutetaan portaittain syyskuun 2017 ja vuoden 2021 välillä.
  • Syyskuusta 2018 lähtien uusien henkilöautojen ajoneuvoasiakirjassa ilmoitetaan sekä WLTP-, että NEDC-arvot rinnakkain
  • Syyskuusta 2018 lähtien auton CO2-päästöarvo määräytyy aiemmasta poiketen laskennallisen NEDC-arvon mukaan. Tästä johtuen nyt tilattavien autojen autoverollinen hinta sekä autoedun verotusarvo saattaa vaihdella tilaushetkestä riippuen.
  • Siirtymävaiheessa uusien autojen verotuksessa tullaan käyttämään aina tyyppihyväksyntätodistukseen merkittyä alinta CO2-arvoa. Nivelvaiheessa se on joko mitattu NEDC-arvo, tai uudesta WLTP-arvosta takaisinlaskettu NEDC-arvo.
  • WLTP-mittaustavan mukaista päästöarvoa ei toistaiseksi tulla käyttämään autoveron määrittelyssä
  • Autoliikkeiden varastoautoissa on vanhan mittaustavan mukaiset NEDC-päästöarvot.
  • Muutoksella ei ole vaikutusta jo käytössä oleviin henkilöautoihin
  • Yrityksen autopolitiikkaa on syytä muuttaa vastaamaan WLTP-mittaustavan mukaisia päästöarvoja. Muutos kannattaa tehdä vasta uuden mittaustavan vakiinnuttua käyttöön syyskuun 2018 jälkeen.

Seuraamme aktiivisesti mittaustapamuutokseen liittyviä päivityksiä ja pidämme asiakkaamme ajan tasalla mahdollisista uutisista ja tarvittavista toimenpiteistä.

 

Päästömittaus