Konerahoitus, Palvelut Korona, konerahoitus ja kassa, mitä lääkkeeksi?

Maansiirtokoneet, metsäkoneet, raskas kuljetuskalusto, ympäristökoneet ja muut hankintahinnaltaan mittavat kohteet ovat monen yrityksen suurin investointi ja pääasiallinen työkalu. Epävarmoista ajoista ja tilauskannan pienentymisestä huolimatta tietyt investoinnit kalustoon on tehtävä, jotta yritys voi turvata kilpailukykynsä ja varmistaa tuotanto-/toimituskykynsä kun tilauksia alkaa tulla sisään.

Painotetut erät

Maansiirto- ja metsäkoneiden sekä useiden ympäristökoneiden käyttö on kausipainotteista: suurin osa työstä tehdään tiettyyn aikaan vuodesta ja osan vuodesta koneet seisovat tuottamattomina. Seisovat koneet eivät tuota liikevaihtoa mutta rahoituskulut juoksevat ennallaan, mikä on kassanhallinnan kannalta haasteellista.

Ratkaisuksi tähän haasteeseen olemme tuoneet leasingsopimuksiimme mahdollisuuden painotetuille erille: koneiden tuodessa rahaa kassaan tiettyyn aikaan vuodesta maksatte suurempaa kuukausierää ja hiljaisempina kuukausina kuukausierät ovat kevyempiä. Jaksotus ja erien koot sovitaan jo leasingsopimusta tehdessä, joten budjetointi on yksinkertaista koko sopimuskaudelle.

Näin poikkeusaikaan sopimus voidaan painottaa esimerkiksi niin, että ensimmäisen 3 kk aikana maksetaan 20-30 % kuukausierää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että leasaus edellyttää aina myönteistä luottopäätöstä, joten liiketoiminnan tulee olla sellaisella pohjalla ettei tämä ratkaisu ole yritykselle elinehto.

Myynti ja uuden vuokraus

Kalustoon sidottu pääoma on mahdollista vapauttaa kassaan ja käyttää tuottavammin yrityksen kehitykseen ja kasvuun tähtääviin investointeihin. Kalustoon sidottu pääoma ei itsessään tuota työkonetta enempää. Leasingsopimuksen pituus sovitetaan kohteen käyttöiän ja -tarkoituksen mukaisesti.

Jos nykyinen kalusto ei enää palvele yrityksenne tarpeita kannattaa se myydä pois ja leasata uusi tai ”uusi käytetty” kalusto tilalle. Myyntivoitto palautuu yrityksen kassaan. Kun uusi kalusto hankitaan leasingillä ei liiketoiminnan kannalta tärkeitä kassavaroja tarvitse sitoa uuden kaluston hankintaan. Koska leasingillä maksat vain kaluston todellisesta arvonalenemasta myös kuukausittain maksettava summa on osamaksua pienempi ja kassaan jää näin ollen enemmän pelivaraa.

Myynti ja takaisinvuokraus

Myynti- ja takaisinvuokrausmenetelmässä ostamme nykyisen kalustonne ja leasaamme sen teille takaisin. Myyntivoitto palautuu kassaan ja voitte jatkaa hommia hyväksi todetulla kalustolla. Leasingsopimuksen pituus sovitetaan tarpeitanne vastaavaksi ja pystytte budjetoimaan kaluston rahoituskulut tarkasti koko sopimuskauden ajalle.

Secto Konerahoitus
?>