Ajankohtaista, Palvelut Leasingin mahdollistamat rahoitusratkaisut koronaepidemian aiheuttamiin kassahaasteisiin

Koronapandemian kokonaisvaikutus talouteen Suomessa ja maailmanlaajuisesti selviää vasta tulevien kuukausien aikana. Selvää kuitenkin on, että suuri osa suomalaisista yrityksistä yrittää parhaillaan selvitä historiansa suurimmista haasteista.

Kiinteiden kulujen pysyessä ennallaan ja liikevaihdon laskiessa kassavaje on aito uhka monelle täysin terveellekin yritykselle.

Auto- ja konekalustoa tarvitaan heti kun markkina osoittaa elpymisen merkkejä ja tilauksia tulee sisään, mutta juuri kiinteät kulut voivat kaataa monen yrityksen. Leasingrahoitus vastaa tähän haasteeseen monin eri tavoin.

 

1. Oman kaluston myynti ja uuden kohteen leasaaminen

Yrityksen pihalla seisovat autot ja konekalusto saattavat pitää sisällään huomattavankin määrän yrityksen pääomaa. Osamaksulla tai käteiskaupalla ostetut kohteet myymällä yritys voi vapauttaa myyntivoiton takaisin kassaan ja tulouttaa kaluston kirjanpitoarvon ja markkina-arvon välisen erotuksen.

Liiketoiminnan pitää kuitenkin jatkua, jolloin uusi, liiketoiminnan kannalta välttämätön kalusto kannattaa hankkia leasaamalla. Toisin kuin osamaksussa, leasingissä maksat vain kohteen oikeasta arvonalenemasta, joten kuukausittain maksettava erä on osamaksua pienempi. Lähtökohtaisesti leasattava kohde toimii vuokran vakuutena.

Optimoimalla leasingkauden pituutta, maksettavan kuukausierän suuruutta ja valittuja lisäpalveluita (esim. huollot) mahdollistetaan yrityksen liiketoiminnan jatkuvuutta tukeva rahoitusratkaisu.

Uuden kaluston voi myös leasata käytettynä, jolloin kaluston suurin arvonalenema on jo takanapäin ja päästään hyvinkin kohtuullisiin kuukausieriin. Erityisesti vähän käytetyt alv-vähennyskelpoiset pakettiautot ovat suosittuja leasingkohteita.

+ kassaan liikkumavaraa
+ vähemmän velkaa
+ pitkäaikainen ratkaisu
+/- uuden kaluston rahoittaminen vaatii positiivisen luottopäätöksen, joten yrityksen tunnuslukujen tulee olla riittävällä tasolla myös koronaepidemian aikana
– nykyisen kaluston myynti vaatii työtä ja voi olla haastavaa nykyisessä markkinatilanteessa

2. Myynti ja takaisinvuokraus

Myynti ja takaisinvuokraus, tunnetaan myös nimellä sale and leaseback, on käytännössä samanlainen järjestely kuin aiemmin mainittu oman kaluston myynti ja uuden kohteen leasaaminen, mutta nykyisen kaluston myymisen ja uuden leasaamisen sijasta yritys leasaakin takaisin oman kalustonsa.

Järjestelyllä on positiivinen kassavaikutus myyntivoiton palautuessa yrityksen kassaan. Toisaalta yritys pystyy jatkamaan liiketoimintaansa samalla tutulla kalustolla ilman keskeytyksiä. Leasingsopimuksen pituus sovitetaan tukemaan yrityksen avainlukuja ja tase kevenee.

Myynti ja takaisinvuokraus on tyypillisesti kasvukauden rahoitusinstrumentti, mutta mikäli yritys on riittävän terve ja tietyt parametrit täyttyvät on myynti ja takaisinvuokraus-menettelyä mahdollista käyttää myös nykyisessä markkinatilanteessa. Lue lisää myynnistä ja takaisinvuokrauksesta täältä.

+ kassaan liikkumavaraa
+ vähemmän velkaa
+ pitkäaikainen ratkaisu
+ kaluston käyttöä voi jatkaa ilman keskeytyksiä
+/- Vanhan kaluston uudelleenrahoittaminen vaatii positiivisen luottopäätöksen, joten yrityksen tunnuslukujen tulee olla riittävällä tasolla myös koronaepidemian aikana

3. Nykyisen leasingsopimuksen jatkaminen

Useimmissa tapauksissa helpoin tapa keventää jo olemassa olevan leasingsopimuksen kassavaikutusta on jatkaa sopimusta esim. 12 kuukaudella. Tällöin lyhennettävä pääoma jakautuu pidemmälle aikavälille. Autojen osalta suurin arvonalenema tapahtuu ensimmäisen kahden käyttövuoden aikana, joten jatkokaudella ei ole yhtä merkittävää vaikutusta jäännösarvoon. Näin ollen kuukausittainen leasingvuokra laskee.

Jatkokauden tekeminen on erityisen kannattavaa silloin, jos leasingkausi on parhaillaan lähestymässä loppuaan. Lähes koko pääoma on jo maksettu pois ja jatkokaudelle jää maksettavaksi vain hidastunut arvonalenema, rahoituskustannukset ja mahdolliset huollot ja muut lisäpalvelut.

+ riittävän pitkäaikainen ratkaisu kantamaan koronaepidemian ylitse
+ kohteen käyttö voi jatkua keskeytyksettä
+ jatkokaudella on muita vaihtoehtoja pienempi riskikerroin, joten poikkeustilanteessakin positiivisen luottopäätöksen saaminen on todennäköisempää.

 

Jos olet jo Secton asiakas, voit olla suoraan yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi, joka auttaa etsimään tarpeisiinne parhaiten sopivan ratkaisun. Uutena asiakkaana voit olla suoraan yhteydessä myyntitiimiimme alla olevan kaavakkeen kautta tai 020 792 4300.