Palvelut Mikä ihmeen edunsaajaselvitys

Montaa leasingsopimuksen allekirjoittajaa on askarruttanut sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä pyydettävä edunsaajailmoitus.

Pyrimme tekemään paperihommista mahdollisimman mutkattomia, mutta edunsaajailmoitus on rahanpesulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa yritysten tosiasialliset edunsaajat eikä sitä ole mahdollisuutta kiertää.

Yrityksellä tulee olla voimassaoleva edunsaajaselvitys jotta kohteille voidaan antaa luovutuslupa. Lisäksi edunsaajaselvitys tarvitaan sopimusmuutosten ja -jatkojen yhteydessä. Selvitys on voimassa 12kk allekirjoittamisesta.

Mikä ihmeen edunsaaja

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä.

Edunsaajana pidetään henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvaa osaketta ei oteta huomioon äänimäärää laskettaessa.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Yllä mainittujen edellytysten mukaisia edunsaajia voi yrityksessä olla yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään.

Edunsaaja on aina ihminen. Kuolinpesää, yritystä, yhdistystä tai julkisyhteisöä ei voi ilmoittaa edunsaajaksi.

Julkisyhteisön (esimerkiksi valtion tai kunnan) omistamassa yhtiössä ei yleensä ole tosiasiallisia edunsaajia, jolloin edunsaajina pidetään hallitusta, toimitusjohtajaa tai muita vastaavassa asemassa olevia henkilöitä.

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla.

 

Toivottavasti tämä selvitys auttoi ymmärtämään miksi edunsaajaselvitys tarvitaan ja mitä sen tulee sisältää. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään lisäkysymyksissä!

Autopolitiikka Secto Automotive