Palvelut, Sananvuoro Myynti ja takaisinvuokraus auttaa yritystä kasvamaan kannattavasti

Uutiset ovat jo jonkin aikaa toitottaneet epätavallisia uutisia: Suomen talous on nousussa ja investoinnit kasvavat.

Talouden elpyminen tarkoittaa yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille loistavia kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia. Kasvu vaatii usein loistavan yrittäjän ja hyvän liiketoiminnan lisäksi pääomaa. Yksi merkittävä pääoman lähde yrityksen kasvulle voi olla yrityksen omistama kalusto.

Alla viisi syytä miksi myynti ja takaisinvuokraus tukee yrityksen kannattavaa kasvua.

#1. Myynti ja takaisinvuokraus vapauttaa taseesta kassavaroja yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen

Useimmilla toimialoilla ajoneuvo- ja konekalusto sitoo merkittävästi pääomaa ja investoinnit ovat keskeisiä yrityksen kasvun luomiseksi. Tekemällä ajoneuvo- ja konekantaan myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen yrityksellä on mahdollisuus saada kalustostaan täysi markkina-arvo riihikuivaa kassaa käytettäväksi liiketoiminnan muuhun kasvuun. Lähtökohtaisesti tämä toimenpide ei vaadi muita takauksia, kovenantteja tai sitoumuksia. Laite itsessään toimii vuokran vakuutena. Yrittäjälle tämä on yksinkertaista ja turvallista.

#2. Myynti ja takaisinvuokraus mahdollistaa kaluston kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotuksen tulouttamisen

Ajoneuvo- ja konekannoissa yritysten poistokäytännöt ovat usein lähellä verotuksellisia maksimipoistoja. Tavanomaisesti kaluston todellinen markkina-arvo laskee paljon hitaammin. Tämä kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotus on mahdollista tulouttaa käyttöomaisuuden myyntivoittoina tulokseen myynnin ja takaisinvuokrauksen kautta. Kasvanut tulos voi auttaa yritystä investointien ajoituksessa tai vaikkapa osingonjaon suunnittelussa.

#3. Myynti ja takaisinvuokraus vähentää kaluston ylläpitoon liittyvää hallintatyötä merkittävästi

Ajoneuvo- ja konekannat vaativat yllättävän paljon hallinnollista työtä, joka on vaikeasti mitattavaa ja usein työllistää laaja-alaisesti eri puolilla yritystä. Ammattimainen kumppani, joka pystyy tarjoamaan hallinnointipalvelua kaikkiin kalustotyyppeihin nykyaikaisille digitaalisilla järjestelmillä säästää yrityksesi työaikaa ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja pitää sinut ajan tasalla koko kaluston elinkaaren kustannuksista.

#4. Ajoneuvojen ja koneiden hankintakustannus on vain pieni osa koko elinkaarikustannusta

Investoinnit ajoneuvoihin ja koneisiin ovat jo itsessään isoja. Kuitenkin tämä on vain osatotuus, sillä ajoneuvojen ja koneiden elinkaaren aikana käytöstä aiheutuvat huolto-, polttoaine-, vakuutus-, ja ylläpitokulut muodostavat merkittävän osan kohteiden kokonaiskustannuksesta. Tämän vuoksi oikea hallinnointikumppani, joka pystyy tukemaan sinua oikeiden ajoneuvo- ja kalustohankintojen teossa sekä seuraamaan kohteiden kaikkien kustannusten kertymistä, säästää sinulle viime kädessä merkittävästi kustannuksissa.

#5. Kulujen budjetoitavuus lisää merkittävästi ennakoitavuutta

Vuokrakohteissa tavanomainen kulujen budjettiajattelu poistaa yllättävät huolto- ja kunnossapitokulut ja tekee koko kaluston hallinnasta erittäin ennakoitavaa. Ajoneuvo- ja konekannat eivät enää aiheuta unettomia öitä suurina kertakustannuksina, vaan kulut ovat kuukausiksi etukäteen ennakoituja. Ennakointi ei kuitenkaan piilota sinulta todellista kulutuntumaa, vaan kumppanilla on velvollisuus pitää sinut ajantasalla kulukertymistä joka hetki.

Secto Automotive on pk-sektorin ajoneuvojen sekä koneiden takaisinvuokrauskumppani, jolla on yli vuosikymmenen kokemus auto- ja konekantojen takaisinvuokrauksesta sekä kantojen hallinnoinnista. Sen modernit järjestelmät ja elinkaarihallinnan prosessit on luotu tukemaan pk-yrittäjän kokonaisvaltaisia tarpeita.

rahoitusleasing tase
?>