Palvelut, Sananvuoro Rahoitusleasing – taseeseen tai taseen ulkopuolelle

Leasingrahoitus on yksi kätevä tapa tehdä investointeja ja hankkia käyttöomaisuutta. Välillä keskusteluissa nousee edelleen esille jyrkkä ero leasingin ja esim. kassasta tai pankkilainalla tehdyn investoinnin välillä. Perinteisesti ensimmäinen menee taseen ulkopuolelle ja jälkimmäinen taseeseen.

 

2016 muuttuneen kirjanpitolain mukaan rahoitusleasinghyödykkeen voi kirjata myös taseeseen, jos yritys näin päättää. Tuolloin tärkeää on, että kaikki rahoitusleasingsopimukset kirjataan taseeseen, tai kuten kirjanpitolaki sen kertoo ”Jos kirjanpitovelvollinen ottaa tämän merkintätavan käyttöönsä, sitä tulee soveltaa kaikkiin tässä momentissa tarkoitettuihin sopimuksiin.”

 

Kirjanpitolaki siis sallii rahoitusleasingin ja omistamisen asettamisen samalle viivalle. Yritys voi siis käsitellä rahoitusleasingkohdetta kuten itse investoitua kohdetta niin halutessaan. Yhtä hyvin yritys voi pitää vuokrakohteen myös taseen ulkopuolella. Rahoitusleasing mahdollistaa näin maksimaalisen valinnan vapauden kirjauskäytäntöjen suhteen.

Vertailu käsittelytavoista:

Rahoitusleasingsopimuksen kirjaaminen taseeseen Rahoitusleasingsopimuksen kirjaaminen taseen ulkopuolisiin vuokravastuisiin
+ Mahdollisuus käyttää poistopolitiikkaa tuloksen sääntelyyn + Taseen käyttöomaisuus ja velkaerät pysyvät pieninä, koska sopimus on taseen ulkopuolinen vastuu
+ Optimoi mm. käyttökatetta + Vuokrat vastaavat taloudellisen pitoajan kustannusta
+ Ei suuria etupainoisia investointitarpeita käyttöomaisuuteen + Ei suuria etupainoisia investointitarpeita käyttöomaisuuteen
+ Kasvattaa osakkeen matemaattista arvoa, jolla voi olla arvoa, jos mietit listaamattoman yhtiön verotehokkaiden osinkojen osuutta + Mahdollisuus optimoida tuloksen kehittymistä jäännösarvolla
+ Poistot voi mitoittaa taloudellisen pitoajan mittaiseksi tai käyttää maksimipoistoja ± Rasittaa käyttökatetta, koska vuokrat kirjataan kuluksi
+ Korko-osuus kirjautuu rahoituskuluihin, ei käyttökatteeseen tai liikevoittoon ± Ei vaikuta osakkeen matemaattiseen arvoon
± Kirjauskäytäntö on sama kaikille kohteille. Et voi siis valita vain tiettyjä kohteita taseeseen aktivoitavaksi ± Ei mahdollisuutta poistopoliitikalla vaikuttamiseen
± Taseen käyttöomaisuus ja velat kasvavat ±Koko vuokra (ml. korko) kirjautuu vuokran kautta kuluksi

Miten konkreettisesti voisin tehdä taseeseen kirjauksen:

  1. Tee asiasta virallinen päätös. Asiasta on hyvä konsultoida myös tilintarkastajaa. Erityisesti, jos sinulla on jo vanhoja rahoitusleasingkohteita, on päätöksestä hyvä informoida myös rahoittajia.
  2. Kirjaa sopimuksen alkuajankohdan mukainen leasingvuokrien nykyarvo hankintamenoksi taseeseen kalustoihin. Leasingvelka kirjautuu samalla taseeseen velaksi.
  3. Hankitun kohteen arvo laskee suunnitelman mukaisten poistojen mukaisesti kohteen taloudellisena pitoaikana.
  4. Varsinaiset leasingvuokrat kirjataan kirjanpidon tulokseen korkokuluiksi ja taseeseen leasingvelan lyhennykseksi.

Mitä jos haluan rahoitusleasingin ja täydet palvelut?

Se onnistuu. Sectolla tähän on ratkaisuna esimerkiksi Avoin Huoltoleasing-tuote, joka on rahoitusleasingpohjainen, mutta saat siihen täydet auton elinkaaripalvelut kohteen hankinnasta renkaisiin, polttoaineisiin ja vakuutukseen. Sinulle räätälöitynä.

rahoitusleasing tase
?>