fbpx

Sähköautot, Sananvuoro Kuusi keskeisintä asiaa, joilla Liikennekaari vaikuttaa yritysautoiluun ja autojen hankintaan

Kirjoitin edellisessä blogissani Liikennekaaren keskeisistä vaikutuksista suomalaiseen liikkumiseen. Nyt keskitytään enemmän yritysautoiluun ja yritysautojen hankintaan.

Miten nämä kaikki muutokset sitten vaikuttavat yritysautoiluun ja ajoneuvojen hankintapäätöksiin?

Isossa, koko Suomen mittakaavassa yritysautot on jo nyt hankittu erittäin vastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Liikennekaari enemmänkin täydentää yritysautoilun ympärillä olevia liikkumisen katvealueita (kuten liikematkojen kuljetusmuotojen yhdistelyt) sekä on olennaisesti mukana tehostamassa yritysautoilua. Lisäksi on hyvä muistaa, että Suomi on iso, ja pitkän aikaa vuodesta kylmä maa, joten yksityisautoilu tulee pitämään pintansa ihan käytännön syistä. Kasvukeskuksissa muutokset ovat luonnollisesti nopeimpia ja voimallisimpia.

#1. Auton leasingin tai omistamisen rinnalle tulee aidosti täydentäviä ja jopa kilpailevia liikkumisen muotoja.

Liikennekaari luo edellytykset tukea yritysten liikumista ja tehostaa nykyisten hallinnassa olevien kalustojen käyttöastetta ja näin pienentää kokonaiskustannuksia. PK-Seudulla on täysin mahdollista, että työsuhde-eduksi nousevat MaaS-palvelupaketit alkavat jonkin verran korvata perinteistä työsuhdeautoja, erityisesti henkilöillä, jotka ajavat muutenkin vähän. Erityisesti MaaS-palvelut (Mobility As A Service) kuitenkin korvaavat vähän käytettyjä yksityisautoja erityisesti kasvukeskuksissa, joissa MaaS-palvelutarjontakin olisi laajinta.

#2. Työsuhdeautollakin voi ansaita pienessä mittakaavassa

Ei-ammattimaisen liikenteen mahdollistaminen toisi toteutuessaan pienimuotoisen ansaintamahdollisuuden jokaiselle autoilijalla niin Ride Sharingin tai pienimuotoisen tavarankuljettamisen avulla. Käytännössä avoimet informaatio- ja maksurajapinnat yhdistettynä toimiviin applikaatioihin toisi tarvitun tehon ja käyttäjäystävällisyyden tällaisen pienimuotoisen ”liiketoiminnan” tekemiseen.

#3. Työmatkojen suunnittelun voi antaa MaaS-sovelluksen analysoitavaksi

Avoimet informaatiorajapinnat  mahdollistava aivan uusia mahdollisuuksia matkojen suunnitteluun. Nythän markkinoille on jo syntynyt sovelluksia, jotka yhdistelevät jo julkisen liikeenteen muotoja pidemmiksi liikkumisen ketjuiksi (perille.fi)

Tämä olisi omiaan luomaan samanlaisen käyttäjäkokemuksen kuin vaikkapa Momondo tai eBookers tarjoavat lomamatkaa etsivälle kuluttajalle. Tämä olisi merkittävä kehitysaskel, erityisesti silloin, jos tähän saadaan mukaan myös lento- ja meriliikenne.

Itse näen erityisen mielenkiintoiseksi juuri vuokra-autojen sekä taksimatkojen yhdistelyn osaksi muuta liikkumista ja näin  joustavoittaa liikkumisen ketjuja. Vuokra-autot sekä taksit ovat erityisesti omiaan madaltamaan kynnystä muuttaa liikkumisen käyttäytymistä omasta autoista johonkin muuhun liikkumisen välineeseen.

#4. Tavarankuljettamiseen tulee uusia vaihtoehtoja, kun ammattiliikenteen määritelmää muutetaan

Erityisesti pienimuotoiseen ja vähäarvoisen tavaran kuljettamiseen tulee uusia vaihtoehtoja, jos Liikennekaaren tavatakuljettamisen painorajaa nostetaan 3,5 tonniin, eli käytännössä pakettiautoihin. Periaatteessa kuka tahansa jolla on ajokortti voisi vuokrata pakettiauton ja ajaa silä satunnaisesti jonkin kokoavan kuljetuksia välittävän informaationportaalin välittämiä kuljetuksia. Tämä muuttaisi toteutuessaan kuljetusmarkkinaa merkittävästi.

#5. Autot voivat muuttua käyttötapojen muuttumisen myötä

Se minkälaisia autoja hankitaan voi hiljalleen alkaa muuttua, juuri Liikennekaaren mahdollistamien palvelukokonaisuuksien vuoksi. Sivutulojen ansaintamahdollisuus tai autokäytön tarpeen vähentäminen ovat olennaisia motivaattoreita, jotka voivat ohjata joko suurentamaan tai pienentämään nykytarpeen mukaista autoa. Tätä kautta Liikennekaari avaa tapahtumaketjuja joilla on mielenkiintoisia ja kauaskantoisiakin vaikuttimia tulevaisuuteen ja siihen miten me näemme ajamisen ja kuljettamisen tulevaisuudessa.

#6. Liikenneväylien yhtiöittäminen voisi siirtää omistamisen/ hallinnan verotuksen kohti käytön verotusta

Käytännössä autoverotuksen poistuminen ja siirtyminen käyttöpohjaiseen verotukseen voisi olla yksi keskeinen keino madaltaa yritysautoilun pääomakustannuksia. Erityisesti autoverotuksen muuttuminen toisi nopeasti muutoksia Suomen yritys- ja yksityisautokantoihin sekä osaltaan mahdollistaisi autojen ja kaluston joustavan hankinnan oikeaan tarpeeseen. Samalla autojen jälkimarkkinat avautuisivat vielä paremmin koko Euroopan laajuisiksi, mikä olisi omiaan tehostamaan kilpailua ja luomaan uusia palveluita.

___

Keskustelu jatkuu Secton some-kanavissa Facebookissa ja LinkedIn:ssä.

Sananvuoron kirjoittaja Ville Kujansuu on tiettävästi Suomen innovatiivisin blogaava talousjohtaja (toim. subjektiivinen huom.). Suomen johtavan autoalan palveluyhtiön Secto Automotiven riveihin Ville liittyi vuonna 2014.

Ota yhteyttä!

Miten voimme olla avuksi? Kerro meille autotarpeistasi ja olemme sinuun pian yhteydessä.