fbpx

Sähköautot, Sananvuoro Villen Sananvuoro: Kuusi oleellisinta asiaa jotka sinun on hyvä tietää Liikennekaaresta

Julkisuudessakin viime aikoina paljon ollut Liikennekaari-hanke on aidosti mielenkiintoinen avaus uudistaa Suomen liikkumisen ja liikenteen sääntelyä. Sääntelyn madaltaminen ja informaatiorajapintojen avaaminen on uniikkia, jopa Euroopan mittakaavassa. Mitkä asiat sitten tekevät liikennekaaresta aidosti mielenkiintoisen? Listasin tässä kuusi mielenkiintoisinta:

#1. Liikennekaari avaa informaatiorajapintoja mahdollistaen multimodaaleja (useasta eri liikennevälineestä koostuvia) kuljetusmuotoja

Informaatiorajapintojen avaaminen avaa ennen kaikkea mahdollisuuksia suunnitella omia matkojaan aivan uudella tavalla ja silti pitää hallinnan tunne omasta liikkumisestaan. Informaatiorajapintojen avaaminen yhdistelee kuljetusvälineiden pysäkit, aikataulut, palvelukutsut ja maksamisen yhdeksi rajapintojen kokonaisuudeksi. Se siis määrittelee, miten eri liikkumisen operaattorit vaihtavat standardisoituja tietoja keskenään. Tämä ei vielä luo yhtään uutta palvelua, mutta tämän tyyppinen lainsäädäntö avaa ovet uusien palveluiden kehittymiselle.

Tavoite on erityisesti tältä osin kunnianhioinen, sillä rajapitoja niin informaation välittämiselle kuin maksamisellekin on valtavasti. Useat operaattorit ovatkin osin perustellusti kritisoineet lakiin perustuvaa velvoitetta avata rajapintoja, tosin kysymykseksi herää, onnistuisiko tällaisten standardisointi puhtaan kaupallisesti kaikkien toimijoiden kesken.

#2. Kuljetusvälineet tasa-arvoistuvat ja niiden väliset raja-aidat madaltuvat

Karrikoiden sanottuna Suomen autokannat kuljettavat liikkuessaan tyhjiä penkkejä. Tämä johtuu siitä, että autojen kuljetuskapasiteetista on käytössä useinmiten vain murto-osa. Toteutuessaan Liikennekaari luo tähän vaihtoehtoja esimerkiksi erilaisten Ride Sharing palveluiden osalta, joissa jokainen auton haltija voisi hinnoitella oman kyytinsä (jos niin haluaisi) ja loisi näin myös uuden liikkumisen muodon esimerkiksi työmatkaliikenteeseen. Tämä olisi siis kehittyneempi versio nykyään tunnetusta kimppakyydistä, jonka ongelmana on ollut maksaminen ja aikataulujen yhteen suunnittelu.

Raja-aitojen murtuminen voisi käytännössä tarkoittaaa sitä, että juna- tai bussimatkan lisäksi voisi samaan pakettiin jatkosa ostaa myös viimeisen mailin taksimatkan tai vuokra-auton, kaikki yhdessä paketissa.

Taksiliikenne muuttuu oleellisesti

Julkisuudessakin paljon esillä ollut taksiliikenteen muuttuminen on ehkä yksi konkreettisimmista Liikennekaaren muuttoksista, jotka tulevat näkymään markkinoilla. Taksiliikenne olisi edelleen luvallista, mutta määräsääntelystä luovuttaisiin. Taksimarkkinoille tämä toisi ison määrän satunnaisia takseja juuri ruuhkapiikkeihin (pikkujoulut yms.). Samalla ajoneuvot muuttuisivat enemmän asiakaslähtöisiksi (hintatietoiset ajaisivat edullisemmilla ajoneuvoilla ja luksusta kaipaavat arvokkailla autoilla). Hinnoittelun vapautuminen myös todennäköisesti madaltaisi taksin käyttöä ja itse asiassa lisäisi taksin käyttöä paljon arkisemmissa tarpeissa.

Taksiliikenteeseen on odotettavissa Ruotsin mallin mukaisia vuokrataksioperaattoreita, jotka vuokraavat toimiluvallisille taksin kuljettajille taksia tarpeen mukaan. Näin auton hallinnointi ja ajaminen eriytyvät omiksi palveluikseen.

#3. Ammattimaisen liikenteen viereen nousee ”ei-ammattimainen” liikenne satunnaiseen ansaintaan

Ammattiliikenteen rinnalla nousisi Liikennekaaren myötä uusi ei-ammattimainen tai satunnainen tavaran kuljettamisen liiketoiminta, jossa kuka tahansa voisi toimia tavaran tai postin kuljettajana korvausta vastaan. Erityisen merkittävä asia on painorajan nosto 2 tonnista 3,5 tonniin joka toisi nimenomaan pakettiautoliikenteeseen uusia mahdollisuuksia. Nämä mahdollistaisivat nykyisen jo käytössä olevan kuljetuskapasiteetin nostamisen, kun jokainen voisi halutessaan toimia kevyen rekisteröitymisen jälkeen satunnaisesti tai osatoimisesti myös tavaran kuljettajana.

Tämä on luonnollisesti poliittisesti ehkä se herkin alue ja muuttaisi toteutuessaan monen ammatikseen liikenteen parissa työskentelevän arkea. Tämä on asia, joka onkin syytä harkita käytännön tasolla hyvin tarkasti, jotta uudistaminen mahdollistaisi uusia palveluita hallitusti.

#4. MaaS palvelut työsuhdeauton korvaajana

Mikäli kuljetusmuotojen raja-aidoista saataisiin aidosti alhaisia ja toimivia, olisi täysin mahdollista että ainakin valituilla maantieteellisillä alueille Etelä-Suomessa MaaS-palvelupaketti voisi toimia korvaavana työsuhde-etuna nykyiselle työsuhdeautolle. Mielenkiintoiseksi jää minkä arvoiseksi verottaja tulkitsee tämän hankalasti mitattavan edun rahallisen vaikutuksen.

#5. Täysin uudet liikkumisen palvelut

Säätely avautuessaan yleensä mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Liikennekaari luo edellytyksiä aivan uuden tyyppisille teknologiaa hyödyntäville Ride Sharing ja Car Sharing palveluille, tavarakyyditystä välittäville agenteille tai vaikkapa erilaisia matkapaketointeja harjoittaville toimijoille, joita voitaisiin seksikkäästi kutsua  MaaS-Operaattoreiksi (Mobility As A Service). Tästä kirjoitinkin jo aikaisemmin tarkemmin.

Perinteisten kuljetuspalveluita tarjoavien operaattoreiden osin perusteltuna huolena on ollut ”välikerroksen” syntyminen asiakaan ja kuljetusoperaattorin välille ja näin liikkumisen kulujen nousu. Markkinoiden toimivuus ja hintatasot viime kädessä määrittävät, mitä sovelluksia ja palveluita kuluttajat alkavat käyttää.

#6. Liikenneväylien rahoitus voi muuttua kokonaan

Liikenneväylien rahoitus voi Liikennekaaren myötä muuttua osin tai kokonaan yhtiöpohjaiseksi ja ainakin osin yksityisesti rahoitetuksi. Tämä osaltaan voisi avata mahdollisuuksia myös autoilun verotuksen uudistamiselle ja siirtymiselle käyttöpohjaiseen verotukseen nykyisen omistamisen sijaan. Tähän myös Helsingin Sanomat otti maanantaina (24.10) ansiokkaasti pääkirjoituksessaan kantaa.

Me Sectolla esitimme aikaisemmassa blogissamme jo autoilun verotuksen siirtämistä kilometripohjaiseksi ja siitä saimme Kauppalehden artikkelin myötä alustavia huhuja jo kuullakin. Tästä laadimme myös oman analyysimme. Pinnan alla kuohuu jo aikalailla.

Stay tuned.

___

Keskustelu jatkuu Secton some-kanavissa Facebookissa ja LinkedIn:ssä.

Sananvuoron kirjoittaja Ville Kujansuu on tiettävästi Suomen innovatiivisin blogaava talousjohtaja (toim. subjektiivinen huom.). Suomen johtavan autoalan palveluyhtiön Secto Automotiven riveihin Ville liittyi vuonna 2014.

Ota yhteyttä!

Miten voimme olla avuksi? Kerro meille autotarpeistasi ja olemme sinuun pian yhteydessä.