Palvelut, Sähköautot, Tiedotteet Case study: Secto vaihtaa kaikki työsuhdeautonsa sähköisiin

Sähköautoista puhutaan paljon, mutta eläviä esimerkkejä suuren sähköautofleetin käytöstä on edelleen harvassa. Secto päätti yhdessä henkilökunnan kanssa tarjota elävän esimerkin siitä, miten toteuttaa noin 60 auton työsuhdekannan siirtyminen sähköön.

 

Tilaus sähköautoille on olemassa, käytännön toimenpiteet vielä kysymysmerkki

Olemme seuranneet asiakkaidemme suhtautumista sähköautoiluun viiden vuoden ajan. Vuoden 2021 asiakastutkimuksessa (n=278 yritysautopäättäjää) nähtiin jo merkittäviä muutoksia viiden vuoden takaiseen: 47 % yritysautopäättäjistä pitää todennäköisenä että yritys tulee hankkimaan täyssähköautoja neljän vuoden sisällä (vrt. 28 % vuonna 2017). Täyssähköautot ovat kirittäneet kiinni ladattavat hybridit joiden vastaavat luvut tutkimuksessa olivat tänä vuonna 48 % (vrt. 39 % vuonna 2017). Yrityksistä peräti 68 % tulevat aktiivisesti pienentämän autokantansa Co2-päästöjä (vrt. 49 % vuonna 2017).

Tahto sähköiseen siirtymään on siis olemassa, mutta käytännön toimenpiteet vielä hakusessa: 46 % yritysautopäättäjistä ei tiedä miten yritys tulee järjestämään sähköautojen latauksen. Vastaajista 52 % ei osaa sanoa miten yritys tulee hallinnoimaan julkisten lataustolppien käyttöä. Suurin osa pettymyksistä sähköautoiluun siirryttäessä tulevat latauksen hankaluudesta. Tämä on helposti ennakoitavissa ajotavan ja oman lataustavan kartoituksella ennen hankintapäätöstä.

Secton oma case study: kaikki työsuhdeautot sähköisiksi

Tutkimustuloksista sisuuntuneina päätimme hankkia suutarin lapselle kengät ja uudistaa Secton oman sisäisen autopolitiikan sähköautot edellä. Lokakuusta 2021 lähtien Secton henkilökunnan oletustyösuhdeauto on sähköinen. Autopolitiikka sallii polttomoottorin käytön vain jos työntekijällä ei ole mahdollisuutta kotilataukseen ja pysyvän etätyöskentelyn vuoksi työpaikkalataus ei tule kyseeseen. Jos päivittäinen ajosuorite on toistuvasti yli 400 km päivässä, tulee työntekijän valita diesel-auto.

Siirto tulee tapahtumaan vaiheittain tulevan vuoden aikana kun työntekijöiden nykyisten työsuhdeautojen sopimukset päättyvät. Kaiken kaikkiaan Sectolla on työsuhdeautoja noin 60 kappaletta. Sectolla on käytössä kokonaispalkkamalli, jossa autoetu lasketaan osaksi palkkaa, ei palkan päälle. Työntekijät valitsevat näin ollen työsuhdeautonsa tarveperusteisesti ja hintatietoisesti.

Lähtötilanne marraskuussa 2021 on seuraava:

  • Seitsemän henkilöä ajaa jo valmiiksi ladattavalla hybridillä ja tulevat jatkamaan näillä autoilla sopimuskauden loppuun. Autopolitiikassa ladattava hybridi on sallittu jos työntekijä pystyy ajamaan 90 % päivittäisestä ajostaan sähköllä.
  • Neljä henkilöä ajaa täyssähköautolla jo entuudestaan.
  • Autopolitiikan julkistamisen jälkeen 16 henkilöä on tilannut sähköauton ja ajaa nykyisellä autollaan kunnes uusi sähköauto saapuu. Toimitusajat ovat tällä hetkellä pitkiä, noin 8-12 kuukautta.
  • Kolme henkilöä ajaa viikoittain yli 400 km päivässä ja saavat erikoisluvalla ajaa jatkossa diesel-autoilla.
  • Yksi henkilö ajaa todella vähän ja tulee vaihtamaan yksityisleasingautoon joka on hänelle verotuksellisesti järkevämpi.
  • Jäljelle jäävät 25 henkilöä tulevat vaihtamaan seuraavan vuoden aikana täyssähköautoon.

Laskelmien mukaan Secton autokannan kokonaiskustannus (TCO=total cost of ownership) tulee pysymään ennallaan. Työsuhdesähköauton luontaisetuun suunnatut verohelpotukset mahdollistavat käyttäjälle satoja euroja edullisemman työsuhdeautoilun, toisin sanoen samalla rahalla saa kalliimman auton. Hankintaraja on asetettu 60 000 euroon. Työnantajan kuluihin verohelpotukset eivät vaikuta muutaman tuhannen euron autoveron poistoa lukuun ottamatta. Arviolta 15-20 % kalliimpaa autokantaa kompensoivien kustannussäästöjen lasketaan tulevat edullisempien ylläpitokustannusten kautta.

Koska työnantajan kustantama työpaikka- ja julkislataaminen on vapautettu luontaisetuverotuksesta 2021-2025, suurimman osan henkilökunnasta oletetaan vaihtavan vapaasta autoedusta käyttöedun käyttöön.

Secton toimipisteissä on tällä hetkellä 6-8 keskinopeaa Type 2-latauspistettä / toimipiste työntekijöille. Määrä tullaan kaksin-kolminkertaistamaan lähikuukausien aikana latauslaitekumppanin kanssa. Työntekijät saavat myös Secton lataustagit julkiseen lataamiseen, jota tulee korkeamman hinnan vuoksi käyttää vain matkalataamisessa kotimaassa. Ulkomaan lataukset ovat omakustanteisia.

Lisäksi kaikille halukkaille työsuhdeautoilijoille mahdollistetaan kotilatauspisteen hankinta keskitetysti Secton latauslaitekumppanin kautta. Työntekijä voi lunastaa latauspisteen itselleen tai se voidaan sisällyttää leasingvuokraan ja näin ollen työntekijän autoedun verotusarvoon.

Suuri osa sähköautoilun koetusta hankaluudesta johtuu suunnittelun puutteesta ennen hankintapäätöstä. Optimitilanteessa auto latautuu yöllä kotona tai työpäivän aikana toimistolla ja kalliita pikalatauspisteitä käytetään vain pidemmillä matkoilla.

Mitä Sähköauto-case studyn aikana seurataan:

Uusi autopolitiikka on rakennettu tiettyjen olettamuksien varaan. Todellisuus saattaa olla toinen ja autopolitiikkaa ollaan valmiita säätämään tarvittaessa.

Tulemme avaamaan omia kokemuksiamme sähköautoiluun siirtymisessä ja jakamaan tietoa eri käyttäjäprofiilien TCO:sta, tyytyväisyydestä, korjauskustannuksista ja latauskustannuksista.

Jo nyt Secton ajankohtaisartikkeleista löytyy käyttäjäkokemuksia sähköautoista ja niiden määrä tulee lisääntymään merkittävästi.

Kaikkea opittua ja laskennallista tietoa ei tulla julkaisemaan ennen kuin koko Secton autokanta on käännetty uuden autopolitiikan mukaiseksi ja kerätyn datan pohjalta voidaan tehdä lopullisia johtopäätöksiä ja ehdotuksia asiakkaidemme autopolitiikkapäätösten tueksi.

Jos haluat seurata Secto sähköistyy-projektin etenemistä reaaliaikaisesti ja kenties saada tietoa jota muualta ei ole saatavilla, tilaa uutiskirjeemme.

Sähköautoleasingistä voit lukea lisää täältä.