Palvelut, Sananvuoro Leasingmyyjän suusta: leasing liiketoiminnan tukena

Tänään kirjoitan aiheista jotka koskettavat tällä hetkellä läheisesti lähes jokaista yritystä: PK-yritysten- kassavaikeudet koronan takia, leasing kirjanpidollisesta näkökulmasta sekä autoilun eri hankintamuotojen vaikutus yhtiön tunnuslukuihin.

Leasingin tasevaikutus verrattuna osamaksuun

Kun auton liisaamista kartoitetaan, yleensä sitä verrataan osamaksuun sekä omistamiseen jolloin herää usein kysymyksiä, kuten esimerkiksi: leasingistä mainitaan yleensä aina kevyt tase, mitä se tarkoittaa ja miten siitä hyötyy?

Leasinghan on taseen ulkopuolinen kulu, pitkäaikaista vuokraa, joka on suoraan vähennettävissä tuloksesta. Kohteisiin ei ole tarkoitus sitoa pääomaa joten pääoma voidaan hyödyntää tuottavasti muualla liiketoiminnassa. Kun taas esim. osamaksulla yhtiön taseeseen tulee autosta velkaa ja ostaessa kohteeseen taas sidotaan pääomaa.

Vaikka itse pidänkin lainatun rahan sijoittamisesta niin tosiasia on, että taseessa velka on aina miinusta, oli siellä auto tai tuottava investointi. Eli kannattaa miettiä tarkkaan mistä syystä kannattaa ottaa velkaa kun autotkin on nykyään mahdollista vuokrata.

Pitämällä taseen kevyenä ja muut tunnusluvut kuten omavaraisuusasteen sekä käyttökatteen terveinä, on yhtiön velanottokyky parempi tilanteen sitä vaatiessa. Vahvat tunnusluvut kielivät kannattavasta liiketoiminnasta joka taas puolestaan houkuttelee hyviä kumppaneita sekä poikii onnistumisia.

Taseessa olevien autojen poistosuunnitelmien laatiminen esim. osamaksulla hankittaessa tuottaa enemmän päänvaivan verrattuna leasingiin, jonka selkeä ennustettavuus perustuu kuukausittaiseen laskuun.

Muistattehan, että leasing on taseen ulkopuolinen vastuu, eli sen tulee löytyä tilinpäätöksestänne liitteenä, kuten monesti esim. toimitilojenne vuokrasopimuskin.

Ratkaisuja kassahaasteisiin

Monet yritykset ovat nyt kokeneet kassavirran hidastumista. Asiakkaidemme sitoutuneina yhteistyökumppaneina korjaavat toimenpiteet ja ratkaisujen tuominen onkin sitten ollut osittain, ainakin autojen puolesta, meidän tehtävämme.

Olemassa olevien asiakkuuksien kohdalla olemme tehneet paljon sopimusjatkoja sekä -muutoksia, joilla olemme päässeet pienentämään asiakkaidemme kuukausivuokria ja täten olemme saaneet pienennettyä esimerkiksi vähentyneen kassavirran aiheuttamaa rasitusta.

Kun leasingsopimusta jatketaan, eli pidennetään, pääoman kuoletusta jaetaan useammalle kuukaudelle, joka taas tekee kk-vuokrasta matalamman ja tuo ennustettavuutta budjetoinnin puolesta taas pitemmälle aikavälille eteenpäin, joka on hyvä suunta tällaisessakin sumussa.

Sopimuksen jatkaminen on tehokkaiden prosessiemme ansiosta nopea tapa saada kuukausittaisia kustannuksia alas. Jatkosopimuksiin saa  helpommin myönteisen luottopäätöksen, kuin esim. uuteen kohteeseen.

Uudet hankinnat epävarmassa markkinatilanteessa

Uusasiakashankinnan puolella, eli neuvotellessamme uusien potentiaalisten asiakkaiden kanssa, meillä on muodostunut hyvinkin ajankohtiaseksi puheenaiheeksi niin sanottu myynti ja takaisinvuokraus eli ”Sale and Leaseback”-ratkaisu, jossa työtä joutuu tekemään hieman enemmän mutta myös vaikutukset ovat suurempia.

Asiakkaan kalusto kartoitetaan kokonaisuudessaan käyttöastetta myöten. Kohteille (autot ja/tai koneet) tehdään hinnoittelut, jonka jälkeen lasketaan ja ajoitetaan eri kohteiden kohdalla järkevät toimenpiteet, esim. realisointi, vaihto, takaisinvuokraus yms.

Tällä hetkellä autojen markkinatilanteen takia suoramyynti voi olla hankalaa ja takaisinvuokrauksen kohdalla autojen jäännösarvojen laskemisessa joutuu katsomaan kyseisen kohteen markkinakäyttäytymistä entistä tarkemmin, jotta mm. markkinamuutosten aiheuttamat mahdolliset riskit pystytään huomioimaan sekä minimoimaan.

Myynti ja takaisinvuokraus toimii niin, että esimerkiksi asiakkaan taseessa olevista kohteista vapautetaan sidotut pääomat kassaan myymällä ne pois ja vuokraamalla joko samat kohteet tai vastaavanlaiset takaisin. Kohteiden mahdollisen myyntivoiton joutuu tulouttamaan yhtiölle ja myynnistä tilittämään ALV:in.

Tässä toimintamallissa on muistettava, ettei sitä ole tarkoitettu ns. viimeiseksi oljenkorreksi vaan se on hyvää ennakoivaa liiketoimintaa, joka edesauttaa yhtiön toiminnan jatkuvuutta. Myös näin korona-aikanakin kyseinen toimeksianto edellyttää terveitä tunnuslukuja yhtiöltä.

Sale & Leaseback on loistava tapa saada jo olemassa olevaa pääomaa järkevämpään käyttöön, lisäksi se on oiva tapa päästä sisään leasingiin kaiken muun hässäkän keskellä, koska kuten olemmekin aiemmin maininneet, leasingin hyödyt huomioon ottaen se on monelle yritykselle todella järkevä sekä oikeilla päätöksillä liiketoimintaa parhaiten tukeva tapa autoilla.

Mitä sillä vapaalla pääomalla sitten tekisi?

Tällä hetkellä, tilanteesta johtuen, vapautettu pääoma meneekin monesti kassan paikkaamiseen, mutta normaalitilanteissa pääomaa kannattaa pyrkiä hyödyntämään esimerkiksi sijoittamalla se autojen sijaan esimerkiksi sisäisten prosessien hiomiseen, henkilökuntaan, joko palkkauksen tai kouluttamisen muodossa, tai tekemällä muita tuottavia investointeja tukemaan yhtiön kannattavaa kasvua.

Leasingin avulla yrityksen autoiluun pystyy sorvaamaan monipuolisesti todella järkeviä ja nimenomaan liiketoimintaa tukevia ratkaisuja. Yhtä auto hankkiessa leasingin tuomia hyötyjä ei välttämättä edes osaa ottaa huomioon.

Secton yhteystyökumppanina saat oikeat työkalut autoilunne rakentamista varten. Tiedämme tuovamme asiakkaillemme aitoa lisäarvoa, tässä muutama mainittavaksi; 10 000 kohteen hankintaehdot yrityksesi hyväksi, vahva asiantuntemus, joustavat toimintatavat ja ennen kaikkea sitoutunut sekä palveleva henkilökunta apunasi.

Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan yhdessä, kuinka voisimme rakentaa yhtiönne autoilusta mahdollisimman tuottoisa!

 

Seuraavassa kirjoituksessa tulemmekin kirjoittamaan tarkemmin leasingin mahdollistamasta tulosoptimoinnista, eli arvokasta tietoa jaossa.

Kiitos ajastasi, mukavaa päivänjatkoa!

-RED

Secto Automotive

__________

RED aka Rasmus Edsvik on parikymppinen erittäin motivoitunut leasingmyyjä joka omien sanojensa mukaan tekee unelmatyötään maailman parhaassa työyhteisössä Secto Automotivella.

Lue täältä muita leasingmyyjän näkökulmia ja ajatuksia, joista saattaa olla sinulle paljonkin hyötyä.

 

?>