Palvelut, Sananvuoro Lisää potkua liiketoimintaan myynnillä ja takaisinvuokrauksella

Suomen parantuneesta taloustilanteesta on ollut paljon uutisointia mediassa erityisesti kesän aikana. Tähän ovat vaikuttaneet varmasti niin hallitukset toimeenpanemat talousuudistukset, kuin yleinen taloustilanteen koheneminenkin. Erityisesti rakentamisessa, sekä muita teollisuuden palveluita tuottavissa yrityksissä parantunut taloustilanne näkyy kasvaneena myyntinä.

Tämän alan yrityksissä liiketoiminta vaatii usein tuotantoauto- ja kone/kalustokantaa. Varsinkin kone- ja kalustokanta voi olla hyvinkin arvokasta ja rakennettu juuri oman liiketoiminnan vaatimuksia varten. Näitä ovat mm. kaivurit, erilaiset pyöräalustaiset nostinautot, ympäristökoneet ja laitteet sekä arvokkaammat, erikoisvarustellut kuorma-autot.

Kasvanut tarjouspyyntö- ja tilausmäärä johtaa alan yrityksillä usein investointeihin, kun kalustoa tarvitaan lisää kaikkien työmaiden tarpeisiin. Silloin halutaan takoa kun rauta on kuumaa, kuten tavanomaisessa liiketoiminnassa kuuluukin.

Kasvun kääntöpuoli – kassavaje

Investoinnit työkaluihin, ihmisiin, autoihin, koneisiin ja laitteisiin vaatii kuitenkin pääomia. Tuotantoalan yrityksillä haasteena ovat usein normaalin hintakilpailun lisäksi asiakkaiden pitkät maksuajat. Esimerkiksi loppuasiakkaalta tai tilaajalta laskutettu työ voi olla huonoimmassa tapauksessa jopa 90 päivän nettomaksuajalla ja samaan aikaan yrityksen henkilöstä, laina yms. kulut juoksevat normaalin 30 päivän syklin mukaisesti. Eli vaikka myynti vetää ja tulosta tulee, yrityksen kassatilanne voi olla aika ajoin haastava. Osa yrityksistä myy laskut ulkopuolelle (nk. factoring -laskutus) ja näin ”leikkaavat” maksuajan lyhyemmäksi. Joillain taas voi olla sen verran pääomia kassassa, että suurta haastetta ei tule, kunhan asiakas maksaa saatavat eräpäivään mennessä.

Apua kassavajeeseen kaluston myynnillä ja takaisinvuokrauksella

Sectossa olemme huomanneet että auto-, kone- ja kalustokannan myynti-ja-takaisinvuokrausmenettelyn suosio on kasvanut talouden kohentuessa. Myynti-ja-takaisinvuokrauksessa asiakas myy oman alv-vähennyskelpoisen kalustonsa Sectolle markkina-arvoon ja Secto vuokraa sen leasing-rahoituksella takaisin asiakkaalle, sovitulle sopimusajalle. Tästä on asiakkaalle hyötyä monella tasolla:

  • Yrityksen tase puhdistuu velasta myytävän kaluston osalta.
  • Taseessa olevan kaluston poistosuunnitelman mukainen kirjapitoarvo on mahdollista muuttaa markkina-arvoksi ja myyntivoitoksi.
  • Kaluston rahoitusvelan ja myyntihinnan välinen erotus palautuu kassaan rahana. Tätä rahaa yritys voi sitten käyttää esim. operatiivisen toiminnan rahoitukseen maksuaikojen vastapainona tai investoida esim. lisähenkilöstöön tai työkaluihin.

Markkinakorkojen ollessa matalia, mutta esim. factoring -laskutuksen palkkioiden ollessa korkeita, tämä rahoitusmalli on saanut hyvän jalansijan yhtenä yrityksen rahoitusvaihtoehtona.

Myynti- ja takaisinvuokrausesimerkki

Alla on esimerkki siitä, miten 93 500 euron arvoisen koneen myynti- ja takaisinvuokraus vaikuttaa yrityksen tulokseen ja kassaan;

  • Kohteen uushankintahinta: 115 000 € alv 0 % (esim. nosturiauto varusteineen)
  • Kohteen ikä myyntihetkellä: 2 vuotta
  • Poistosuunnitelma: 25 % menojäännöspoisto / vuosi
  • Myyntiarvo myyntihetkellä: 93 500 € alv 0 %
  • Tasearvo myyntihetkellä: 64 688 € (uushankintahinta vähennettynä poistoilla)
  • Jäljellä oleva rahoitusvelka myyntihetkellä: 55 200 € (uushankintahinta vähennettynä ensimmäisellä suuremmalla maksuerällä ja kuukausilyhennyksillä)

Esimerkissä yrityksellä on 2 vuotta vanha nosturiauto varusteineen, josta on maksettu hankintahintahetkellä 115 000 € alv 0 %. Kohteelle on hankittu osamaksurahoitus 20% ensimmäisellä suuremmalla erällä ja loppuvelalle 60 kuukauden maksuaika. Kohde on kirjattu omaisuudeksi ja velaksi taseeseen. Yrityksen poistosuunnitelma on tavanomainen 25% menojäännöspoisto. Kohdetta on poistettu 2 tilikautta.

Kohde myydään ja vuokrataan takaisin myynti-ja-takaisinvuokrausmenettelyllä, hintaan 93 500 €. Asiakas saa myyntihinnan ja tasearvon erotuksena +28 813 € liikevoittoa/myyntivoittoa sekä +38 300 € kassavaran lisäystä (eli periaatteessa käyttöpääomaa).

Leasingsopimuksen pituus sovitaan asiakkaan kanssa. Leasingvuokraerät kirjautuvat tuloslaskelmaan kuukausikirjauksina, mutta ne eivät lähtökohtaisesti vaikuta taseeseen (pl. rahoitusleasing ja ifrs-kirjanpito yms). Leasingrahoitus siis vähentää tulosta suoraan ja näin sillä on suora vaikutus yrityksen verotettavaan tulokseen. Taseessa oleva laite taas vähentää tulosta poistosuunnitelman mukaan vuosittain.

Muita myynti- ja takaisinvuokrausmenetelmän etuja ovat kalustokannan ylläpitoon liittyvän hallintatyön väheneminen, kaluston elinkaarikustannusten läpinäkyvyys ja budjetoitavuus sekä leasingyrityksen suuremman hankintavolyymin mahdollistamat hankintaedut. Niistä enemmän aiemmassa blogi-kirjoituksessamme.

___

Sananvuoron kirjoittaja, Secton myyntijohtaja Linus Baer vetää Secton myyntitiimiä varmalla otteella. Leasingmyynnistä ja erityisesti asiakkaille rakennetuista haastavimmista palvelukokonaisuuksista Linuksella on kokemusta vuodesta 2009. Secton sisällä Linus onkin monimutkaisten asiakascasejen Go To -mies.