Sähköautot, Sananvuoro Secton tulevaisuuskatsaus – Kolme megatrendiä, jotka muuttavat käsityksemme liikkumisesta

Autoala ja liikkuminen yleisesti on huikeassa murroksessa. Uudet teknologiat yleistyvät ja mahdollistavat kokonaan uusia tapoja ajatella fyysistä liikkumista. Tämä kolmen blogin blogi-sarja tutkii näitä keskeisiä trendejä, jotka tulevat vaikuttamaan siihen miten me liikumme tulevaisuudessa. Koko autoteollisuuden klusteri joutuu ottamaan nämä muutokset huomioon omaa liiketoimintaansa suunnitellessaan. McKinseyn ansiokas tutkimus tämän vuoden tammikuulta luotaa hyvin näitä haasteita:

Liikkumisen muutosta ajavat teknologisen kehittymisen megatrendit:

  1. Autonomisuuden kasvu, jonka janan päässä ovat automaattisesti liikkuvat robottipodit ja henkilöitä kuljettavat dronet
  2. Sähkön tulo hallitsevaksi käyttövoimaksi ympäristöystävällisyyden ja tehokkuutensa myötä
  3. Liikkumisen palvelullistuminen ja monipuolistuminen

Blogi 1. Autonomian kasvu:

Autonomisuus jakautuu viidelle eri tasoille. Tasoihin voi tutustua esimerkiksi  BMW:n laatiman videon kautta.

Autonomian nouseminen himoitulle täyden autonomian viidennelle tasolla vie varmasti pidempään, jopa sukupolvia. On kuitenkin hyvä muistaa, että autonomian alhaisemmatkin tasot muuttavat oleellisesti käsitystämme liikkumisesta. Periaatteessa lapsuuden sankarin Ritari Ässän auto KITT:kin oli vain Taso 3:n itseajava auto (no ei oteta tuota hyppyominaisuutta laskuihin).

Ennustin blogissani 2017 silloisiin uutisiin perustuen, että robotiikka tulee autoiluun jo 2025. Tämän jälkeen hype-autonomian puolella on jo hieman laskenut. Teknologian kehitys itsessään on varsin vaikuttavaa, (kuten tämä Dominos pizzan ja Fordin itse ajava pitsataksi osoittaa) mutta ongelmiakin on nähty. Ei vähäisimpinä Waymon itseajavan auton aiheuttama kuolemaan johtanut onnettomuus toukokuussa 2018.

Autonomian keskeisinä haasteina ovat edelleen huono sää, epänormaalit tieolot (kuten tietyöt) ja ennakko-oletusten ulkopuoliset yllättävät muutokset. Asiaa pohditaan hyvin mm. Guardianin artikkelissa. Lisäksi lainsäädännössä on ratkaisematta autonomian kasvuun liittyvät vastuukysymykset mm. siitä kenen henkeä priorisoidaan liikenenneonnettomuuksissa: autossa sisällä olevien vai ulkopuolisten. Näiden asioiden ratkaiseminen EU-tasolla tulee viemään vielä vuosia ellei vuosikymmeniä.

 

Autonomia vaikuttaa myös laajemmin yhteiskuntaan

Autonomia tarkoittaa pitkälle toteutuessaan sitä, että ihminen jää liikkumisen koordinoinnista taka-alalle. Autot- tai autonomiset podit alkavat tekemään liikkumisen päätöksiä itse. Tämä johtaa nopeasti myös tilauspohjaisen liikkumisen kasvuun, sillä autoja ei tarvitse enää säilyttää parkkipaikoilla töissä tai kotona. Tämä voi johtaa pysäköintialueiden tarpeen muuttumiseen, mutta samalla autojen liikkumiseen tyhjinä teillä niiden siirtyessä kohti uusia tilauksia. Ruuhkien määrät voivat joissain tilanteissa nousta merkittävästi. Tämä aiheutta paineita mm. yhdyskuntasuunnittelulle.

 

Tavat liikkua monipuolistuvat

Usein on sanottu että tarve omistaa auto vähenee. Tämä varmasti pitää paikkansa erityisesti  tiheissä väestökeskittymissä. Autonomisuus tarkoittaa usein myös vaihtoehtoja oman auton ja julkisen liikenteen välille. Onkin siis todennäköistä, että autonominen liikenne imee käyttäjiä sekä julkiselta liikenteeltä että yksityisautoilulta.

 

Autonomia ei vaikuta vain tieliikenteeseen

Autonomia on usein yhdistetty vain autoihin. Teknologian näkökulmasta uskon, että samaan aikaan autonominen liikkuminen matalille korkeuksilla erityisesti erilaisten dronejen avulla tulee yleistymään. Daimler osti 2017 kesällä Volocopterin tämän tiimoilta ja Audin/Airbussin esittelivät oman auto/drone konseptinsa. Vaikuttavia molemmat.

 

Auton omistamisen merkitys laskee

Mikäli itseohjautuvan auton käytön hintataso laskee oleellisesti esimerkiksi takseihin nähden, on selvää että niiden käyttö alkaa houkutella yhä useampaa. Mikäli samalla saatavuus pysyy riittävänä, alkaa varmasti moni miettiä oman auton tarpeellisuutta. Tätä toki voi ohjata myös poliittisilla toimilla hyvinkin merkittävästi.

Toki autolla on myös muita käyttötarkoituksia kuin henkilön liikuttaminen paikasta A paikkaan B. Tämän näkee jo ihmisten autovalinnoista. Auton tai podin merkitys tilapäisenä varastona (urheilutarvikkeet, koulutavarat, ostokset yms.) säilyy edelleen tarpeellisena, ainakin tietyissä käyttäjäryhmissä. Todennäköisesti tulevaisuudessa nähdäänkin useita erilaisia variaatioita autonomisista kohteista ja niiden käyttötavoista.

 

Kokonaan uusia työpaikkoja ja ansaintamalleja

Autonomia on omiaan luomaan ihmisryhmän, joka omistaa autonomisia autoja ja tarjoaa kohteita joko täysiaikaisesti tai väliaikaisesti muiden käyttöön. Autonominen podi on omiaan juuri peer to peer tyyppiseen vuokraamiseen, jossa käyttäjät vuokraavat toisille kohteita esim. tuntihinnalla. Autonomisuuden vuoksi vuokra-autolle tyypilliset vahinkovastuu kysymykset tulevat jäämään pienemmiksi kuin nykyisten autojen kohdalla. Uusia työpaikkoja voisivat olla esimerkiksi:

  • Autonomisten kohteiden siistijät (sisä- ja ulkopesut)
  • Autonomisten kohteiden operaattorit (henkilöt, jotka valvovat autonomisten kohteiden liikkumista)
  • Autonomisten kohteiden kysynnän tasaaja (henkilö, joka koordinoi autonomisten kohteiden nominointipäätöksiä)
  • Autonomisten kohteiden tuunaajat (ihmisen tarve persoonallisuuteen ei katoa mihinkään)
  • Löytötavaroiden hoitajat (henkilöt, jotka koordinoivat autonomisiin podeihin jäänyttä omaisuutta)

___

Keskustelu jatkuu Secton some-kanavissa Facebookissa ja LinkedIn:ssä.

Sananvuoron kirjoittaja Ville Kujansuu on tiettävästi Suomen innovatiivisin blogaava talousjohtaja (toim. subjektiivinen huom.). Suomen johtavan autoalan palveluyhtiön Secton riveihin Ville liittyi vuonna 2014.