Sananvuoro Miten määritellä työsuhdeauton hankintaraja?

Suomalaisista pk-yrityksistä suurella osalla on työsuhde- tai tuotantoautoja. Näiden autojen hankkimista ja käyttöä ohjataan yrityksissä kirjatuin ohjeistuksin (autopolitiikka tai autosääntö) tai vakiintunein käytännöin (nk. kirjaamaton autopolitiikka).

Molemmat ajavat samaa asiaa, mutta jälkimmäisessä, kirjaamattomassa autopolitiikassa joustovara ja henkilökerroin voivat vaikuttaa huomattavankin paljon käytäntöön ajoneuvoa hankittaessa. Kirjaamaton autopolitiikka on useimmiten käytössä pienissä, muutaman auton yrityksissä. Suurempien autokantojen yritysten hallinnollisiin tarpeisiin on yleensä luotu kirjattu autopolitiikka.

Kumpikaan kuvatuista malleista ei ole oikein tai väärin, vaan kuvastavat yrityksen sisäistä kulttuuria. Autopolitiikka liittyy usein yrityksen sisäisiin palkitsemiskäytäntöihin, esim. myyntiyhtiöissä paras myyjä saa muuta myyntiorganisaatiota arvokkaamman auton.

Jokainen yritys luonnollisesti valitsee sellaisen mallin, joka parhaiten tuottaa sisäistä lisäarvoa yrityksen henkilöstölle, ja korostaa yrityksen arvomaailmaa.

Autopolitiikka on siis lähtökohtaisesti henkilöstöhallinnollinen dokumentti, mutta sillä on myös merkittävä taloudellinen vaikutus yrityksen kokonaisautoilukuluihin.

Autopolitiikan tärkein tehtävä onkin kuvata ne reunaehdot, joiden sisällä yrityksen autoja käytetään.

Hankintarajat osana yrityksen autopolitiikkaa

Autopolitiikka asettaa reunaehdot yritysautoilulle asiakasyrityksessä, esim.:

 • Autoetuun oikeutetut työntekijät
 • Eri autoetuluokat
 • Hankintaluokat
 • Lisävarusterajat
 • Hankintaprosessi, vastuuhenkilöt
 • Merkkirajoitukset
 • Hankintapaikat
 • Tuotantoautot (usein oma ohjeistus, mutta osa yritysautoilun reunaehtoja)
 • Päästöluokat

Autopolitiikka antaa käyttäjille toimintaohjeet auton käyttöön, esim.:

 • Vaihtoajankohdat, pitoajat
 • Huollot ja korjaukset
 • Ulkomaille vienti
 • Vakuutustiedot, omavastuut
 • “Kepit & porkkanat”
 • Yhteystahot
 • Henkilön vastuu auton käytöstä
 • Käyttörajoitukset
 • Hyväksyttävät käyttöluokat

Autopolitiikka-kokonaisuuden läpikäyntiin saisin käytettyä lyhyen romaanin verran sivuja. Blogikirjoituksen tulee olla ytimekäs, joten seuraavissa teksteissäni keskitynkin autopolitiikan yhteen osa-alueeseen: läpikäyn ajoneuvohankintojen raja-arvojen eroja, joihin olen törmännyt asiakkaillamme.

Hankintojen raja-arvot määrittävät minkä arvoisia ajoneuvoja yritykseen hankitaan, sekä miten arvo määritellään. Tällä on suuri merkitys yrityksen autoilun kokonaiskuluihin sekä työntekijöiden autohankintojen tasa-arvoiseen käsittelyyn. Useimmiten raja-arvot määritellään käyttäjäkategorioittain, esimerkiksi ylin johto, päällikkötaso, myyjät/asiantuntijat ja muu henkilöstö.

Raja-arvona voi toimia esimerkiksi:

Näistä lisää seuraavissa sananvuoroissani Secton HUB-osiossa.

___

Sananvuoron kirjoittaja, Secton myyntijohtaja Linus Baer vetää Secton myyntitiimiä varmalla otteella. Leasingmyynnistä ja erityisesti asiakkaille rakennetuista haastavimmista palvelukokonaisuuksista Linuksella on kokemusta vuodesta 2009. Secton sisällä Linus onkin monimutkaisten asiakascasejen Go To -mies.

?>