Sananvuoro Työsuhdeauton hankintarajana leasingvuokran kuukausiveloitus

Luet toista blogikirjoitustani yritysten autopolitiikkaan ja hankintarajoihin liittyen. Jos haluat kattavan kokonaiskuvan siitä, minkälaisia raja-arvoja yritykset asettavat autohankinnoilleen ja miksi, käy lukemassa myös muut sananvuoroni Secton HUB-osiosta.

Työnantajan kustannusten näkökulmasta pidetään usein helpoimpana työsuhdeauton hankintamallia, jossa ajoneuvon hankintaehtona on leasingvuokran referenssilaskelman mukainen kuukausiveloitus. Tällöin työsuhdeauton käyttäjän ja yrityksen kustannukset ovat verrannollisia keskenään.

Valitun ajoneuvon leasinglaskelma tehdään referenssinä tietyn sopimusajan ja kilometrimäärän osalta (esim. 36 kuukautta ja 90 000 km).

Leasing on auton arvon aleneman ja kulumisen vuoksi luonnollisesti sitä kalliimpaa, mitä enemmän autolla ajetaan. Referenssilaskelmalla varmistetaan, että työsuhdeautoilijoita kohdellaan yhtäläisesti henkilökohtaisista kilometrimääristä riippumatta ja keskimääräinen autokulu leasingvuokran osalta on kaikilla työntekijöillä linjassa. Varsinainen leasingsopimus tehdään tulevan ajomäärän parhaan arvion mukaan jokaisen henkilön osalta.

Huonona puolena hankintarajamallissa on, että autoa hankkiva henkilöstö ei selkeästi näe suoraan taulukosta, mikä auto menee heidän rajaansa. Kokemukseni mukaan suuri osa käyttäjistä haluaa myös maksimiarvoisen auton jonka autopolitiikan raja heille mahdollistaa. Maksimiarvoisen auton löytämiseksi saatetaankin tarvita mittava määrä referenssilaskelmia.

Kattavan, ajan tasalla olevan hintataulukon ylläpito on haastavaa, sillä autojen hinnat päivittyvät, jälleenmyyntiarvoennusteet muuttuvat ja markkinoille tulee uusia malleja. Käyttäjien osalta taas verotusarvoissa voi tulla heittelyitä koska autojen myyntihinnat vaihtelevat.

Mielestäni tämän mallin käyttö yrityksissä on vähentynyt. Vähenemiseen uskon suurimpana syynä olevan juurikin tuo käyttäjän autovalinnan haasteellisuus ja epäselkeys silloin kun hankinta on ajankohtainen.

Hankintarajamallin plussat:

  • Autoetuun oikeutettua henkilökuntaa kohdellaan tasa-arvoisesti henkilökohtaisesta ajomäärästä riippumatta

Hankintarajamallin miinukset:

  • Käyttäjän vaikea mieltää ajoneuvoa hankittaessa minkälaisen auton hänen rajat mahdollistavat
  • Referenssilaskelmien tekeminen vie aikaa sekä autokäyttäjältä että leasingyritykseltä

Muita hankintarajamalleja ovat esimerkiksi ajoneuvon euromääräinen kokonaishankintahina ja autoedun verotusarvoraja, joita käsittelen muissa sananvuoroissani Secton HUB-osiossa.

___

Sananvuoron kirjoittaja, Secton myyntijohtaja Linus Baer vetää Secton myyntitiimiä varmalla otteella. Leasingmyynnistä ja erityisesti asiakkaille rakennetuista haastavimmista palvelukokonaisuuksista Linuksella on kokemusta vuodesta 2009. Secton sisällä Linus onkin monimutkaisten asiakascasejen Go To -mies.

?>