asiakascaset, Secto mediassa Tase tuottamaan Sale and Leasebackillä – Case Kattotutka

Kattotutka Oy, yksi Suomen suurimmista kattoalan osaajista, halusi viime vuoden loppupuolella uudistaa autokantaansa. Autotalo Laakkosen,  Autoverhoomo Lookin ja Secton yhteistyöllä rakennettiin paketti, jonka ansiosta kalustoa täydennettiin lähes 50 uudella asennusautolla ympäri Suomen ilman kokonais-kustannusten nousua. Samalla 80 ajoneuvoa siirrettiin omistuksesta leasingiin, mikä Kattotutkan toimitusjohtaja Heikki Lindgrenin mukaan tuki yrityksen keskeisiä avainlukuja ja vapautti pääomaa tuottavaan toimintaan. Myös lehdistö kiinnostui näin mittavasta investoinnista. Uusimaan artikkeli luettavissa täällä.

Kattotutkan tapauksessa Sale and Leasebackillä, eli myynnillä ja takaisinvuokrauksella, vapautettiin autoihin sidottua pääomaa tuottavaan käyttöön. Tämän lisäksi Sale and Leaseback keventää tasetta, mahdollistaa ajoneuvojen jälleenmyyntiarvoriskin ulkoistamisen, helpottaa autokannan kulujen budjetoinnissa sekä mahdollisesti parantaa tilikauden tulosta ajoneuvoista saatavien myyntivoittojen kautta. Suurin osa Sale and Leaseback-tapahtumista tehdäänkin näin loppuvuonna kun tilikauden kirjat suljetaan ja tulosta optimoidaan.

Sale and leaseback on mahdollista yrityksissä joissa on taseeseen kirjattua arvonlisäverollisessa käytössä olevaa ajoneuvokantaa.