Tiedotteet Secto Automotive tutki yritysautoilun ajankohtaisia teemoja – 5 % vastaajista näki IFRS-standardilla vaikutuksia leasingrahoitukseen

Lehdistötiedote, vapaa julkaistavaksi 24.5.2018.

Secto Automotive tutki suomalaisten yritysten kokemuksia yritysautoilusta. Ajankohtaisista teemoista vastaajia puhututtivat eniten IFRS-standardi sekä Co2-päästöjä vähentävät vaihtoehtoiset käyttövoimat. Yritysautokantaan on tutkimuksen perusteella ennustettavissa kasvua edelleen.

Secto Automotiven keväällä 2018 teettämän tutkimuksen perusteella suomalaisyritysten autokanta on nousussa. Yritysautopäättäjistä 45 % arvioi autokantansa kasvavan seuraavan vuoden aikana, vain 6 % ilmoitti autokantansa koon pienenevän. Verrattuna edellisvuoteen kasvu on aavistuksen hiipunut: vuoden 2017 tutkimuksessa kasvua ennakoi 49 % vastaajista.

Kirjanpidon IFRS-standardi puhututtaa

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva IFRS-kirjapitostandardi muuttaa yritysten tavan kirjata liikkuvan käyttöomaisuuden rahoitusta. Muutoksen myötä IFRS-kirjanpitotavan alaisten yritysten on pääsääntöisesti aktivoitava kaikki yli 12 kuukauden leasingsopimukset taseeseen. Jatkossa omistaminen ja leasaaminen ovat kirjanpitomielessä lähempänä toisiaan.

Secto Automotiven kyselyyn vastanneista yritysautopäättäjistä 5 % uskoi IFRS-muutoksen vaikuttavan yrityksensä tapaan rahoittaa liikkuvaa käyttöomaisuutta. 57 % piti IFRS-muutoksen vaikutuksia rahoitustapaan epätodennäköisinä.

– Muutoksen on epäilty vaikuttavan leasingrahoituksen suosioon, mutta asiakkaistamme kuitenkin vain pieni osa ilmoittaa standardilla olevan minkäänlaisia vaikutuksia liikkuvan kaluston ratkaisuihin. Palveluvalikoimamme nojaa leasingin ohella vahvasti myös muihin tuotteisiin –hallinnoimme sekä omistusautokantoja että osamaksupohjaisia rahoitusratkaisuja. Näen IFRS-muutoksen meille enemmänkin mahdollisuutena, Secto Automotiven toimitusjohtaja Ville Alanen sanoo.

Vähäpäästöiset liikkumisratkaisut kasvussa edelleen

Vähäpäästöiseen autoiluun panostaminen suomalaisyrityksissä jatkuu. Kyselyn vastaajista 52 % kertoo pyrkivänsä pienentämään yrityksensä autokannan Co2-päästöjä seuraavan neljän vuoden aikana. Secto Automotiven asiakasyritysten autokannan keskimääräinen Co2-arvo on laskenut viidessä vuodessa 18 prosenttia.

– Vähäpäästöisyys on enemmänkin kuin ekoteko. Esimerkiksi 30 000 vuotuisilla ajokilometreillä yritys voi säästää polttoainekustannuksissa lähes 1 000 euroa vuodessa pienentämällä ajettavan auton Co2-arvot 150 grammasta 100 grammaan, Alanen taustoittaa.

Kiinnostus vähäpäästöisistä liikkumisratkaisuista näkyy hybridi- ja täyssähköautojen lisääntymisenä. Seuraavan neljän vuoden aikana 28 % yrityksistä uskoo hankkivansa täyssähköauton (vastaava luku vuonna 2017: 28 %) Ladattavan hybridiauton on hankkimassa 42 % vastanneista yrityksistä (2017: 39 %).

2000-luvulla Suomessa on rekisteröity keskimäärin 120 000 uutta henkilöautoa vuosittain. Vuonna 2017 Suomessa oli liikennekäytössä 2 669 000 henkilöautoa, joista 0,06 % oli sähköautoja ja 0,2 % ladattavia hybridejä. Hallitus on asettanut tavoitteen liikenteen päästöjen puolittamisesta ja 250 000 rekisteröidystä sähköautosta vuoteen 2030 mennessä.

– Tavoitteeseen pääseminen vaatisi, että seuraavan 13 vuoden aikana ensirekisteröitävistä ajoneuvoista 16 % olisi sähköautoja. Vuoden 2017 vastaava luku oli 2,2 % ja on selvää, että ilman radikaalia toimenpiteiden laajentamista tavoitteisiin ei tulla pääsemään, Alanen sanoo.

Yritysautot ovat luontainen tapa uudistaa koko Suomen autokantaa, sillä autot siirtyvät kuluttajakauppaan 2–4 vuoden sisällä ensirekisteröinnistä. Secto toi ensimmäiset leasing-sähköautot markkinoille vuonna 2011 ja hallinnoi tällä hetkellä Suomen suurinta yrityssähköautokantaa.

Secto Automotiven toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 861 yritysautoilun päättäjää, käyttäjää ja hallinnoijaa. Kyselyyn vastanneet 345 yritysautopäättäjää hallinnoivat yhteenlaskettuna 9 645 Trafi-rekisteröidyn ajoneuvon kantaa.

 

Vuonna 2007 perustettu Secto Automotive Oy on suurin suomalainen yritysautoilun palvelutalo, joka tarjoaa liikkuvan kaluston rahoitus- ja hallinnointiratkaisuja. Haastamme perinteiset kaluston omistamisen mallit ja luomme uusia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Innovatiivinen lähestymistapa yritysautoiluun on toiminut – Secto on yksi suomalaisten yritysten superkasvajista. Palvelemme tällä hetkellä 2 700 asiakasyritystä, ja Suomen teillä liikkuu 6 300 autoa ja työkonetta, jotka ovat hellässä hoivassamme. secto.fi

Lisätiedot:

Milla Jokisaari
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Secto Automotive Oy
milla.jokisaari@secto.fi, p. 040 577 7850