Ajankohtaista, Tiedotteet Miten käsittelemme henkilötietoja

EU:n yleinen tietosuojauudistus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) muuttaa kansainvälisiä käytäntöjä henkilötietojen käsittelyssä. Asetus tiukentaa rekisterinpitäjän sekä käsittelijän vastuita henkilötietoihin liittyen. Yksi asetuksen tuomista merkittävimmistä uudistuksista on oikeus tulla unohdetuksi. Sen mukaan henkilöä koskevat tiedot tulee poistaa rekisteristä, kun hän ei enää halua tietojansa käsiteltävän, ja niiden käsittelylle ei ole laillisia perusteita.

Asetus tulee voimaan 25.5.2018 ja asetukseen varautuminen on kuumimmillaan suurimmassa osassa yrityksiä. Monelle asetus tuo muutoksia asiakkaiden sekä kumppanien kanssa toimimiseen. Kuten myös Sectossa. Tietosuoja-asetukseen varautuminen on toki meilläkin aloitettu hyvissä ajoin, vaikka silti tuntuu, että tehtävää olisi vielä paljon jäljellä.

Asetuksella on vaikutusta siihen, kuinka me Sectolla toimimme:

Asiakkaiden kanssa

Secto toimii uuden asetuksen näkökulmasta tapauskohtaisesti joko henkilötietojen käsittelijänä tai rekisterin pitäjänä. Jos asiakkaamme tallentavat, antavat tai lähettävät meille henkilötietoina pidettäviä tietoja, niin lähtökohtaisesti Asiakas on silloin asetuksen näkökulmasta henkilörekisterin pitäjä ja Secto rekisterin käsittelijä.

Uutta henkilötietojen tietosuoja-asetusta ei tarvitse huomioida, jos asiakas ei tallenna mihinkään palveluumme, anna meille, tai siirrä minkään palvelumme kautta mitään henkilötietoina pidettävää.

Koska Secton asiakkaiden velvollisuuteen tietosuoja-asetuksen osalta kuuluu kirjallisesti sopia käytännöistä, kuinka rekisterin käsittelijä toimii suhteessa rekisterin pitäjään, olemme Sectolla valmistelleet erillisen henkilötietojen käsittelysopimuksen, jossa sovimme erikseen näiden käytäntöjen soveltamisesta. Sopimus liitetään osaksi Secton ja asiakkaan välisiä sopimuksia.

Osa asiakkaista on luonut oman sopimuspohjan rekisterinkäsittelijöille ja nämä sopimukset käsitellään Sectolla yksittäisinä sopimuksina. Sectolla keskitetty kontakti näihin sopimuksiin liittyen on tietosuoja@secto.fi

Secton yleinen tietosuojaseloste on luettavissa täällä.

Kumppanien sekä alihankkijoiden kanssa

Secton kumppani tai alihankkija toimii uuden asetuksen näkökulmasta henkilötietojen käsittelijänä, jos Secto tallentaa, antaa tai lähettää kumppanille tai alihankkijalle henkilötietoina pidettäviä tietoja. Secto on silloin asetuksen näkökulmasta henkilörekisterin pitäjä, ja kumppani tai alihankkija rekisterin käsittelijä. Uutta henkilötietojen tietosuoja-asetusta ei tarvitse huomioida kumppanin tai alihankkijan osalta, jos kumppani tai alihankkija ei käytä, emmekä anna tai siirrä, minkään palvelumme kautta mitään henkilötietoina pidettävää.

Secton velvoitteena on luoda sopimukset henkilötietojen käsittelystä, kuten meidän asiakkaillammekin. Tätä varten Sectolla olemme valmistelemassa sopimuspohjaa, jossa sovitaan pelisäännöt tietojen käsittelystä kumppaniemme kanssa.

Koska Secto toimii laajasti kumppanien kanssa, tämä tietoihin liittyvä sopiminen kattaa Sectolla laajasti autoliikkeitä, rahoitusyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä, eri tyyppisiä autohuollon liikkeitä, polttoaineyhtiöitä, jne.

Näiden sopimuksien osalta olemme yhteydessä kumppaneihimme sekä alihankkijoihimme.

Vaikka tietosuojauudistukseen valmistautuminen on yrityksille iso asia. Sectossa uskomme, että kyseessä on yksilön henkilötietojen osalta tärkeästä ja tarpeellisesta asiasta.

Linkit ja lisätietoja:

Yhteydenotot : tietosuoja@secto.fi

Secton yleinen tietosuojaseloste täällä.

Secto Tietosuojaseloste
?>