Julkiset hankinnat

Julkisen sektorin kalustohankinnoissa korostuu tarve ajoneuvon tai koneen koko elinkaaren aikaisten kulujen hallinnointiin ja budjetointiin

Elinkaariajattelu

Hankintahinta on vain murto-osa ajoneuvon kokonaiskustannuksista.

Ilman ammattimaista hallinnointia julkisen sektorin mittavien kalustokantojen todelliset käyttökustannukset saattavat olla ennustamattomia, eikä kalustoa osata uudistaa silloin, kun se markkinahinnan ja käyttökustannusten kannalta olisi optimaalista.

Secto tarjoaa työkaluja suunnitelmalliseen kalustokannan elinkaarikustannusten hallintaan. Rahoitusleasingpohjaiseen sopimukseen voidaan pääomakustannuksen lisäksi sisällyttää kohteen sopimuskauden aikaiset käyttökulubudjetit ja tarvittavat lisäpalvelut.

Tämä mahdollistaa tarkasti budjetoidut kokonaiskuukausikulut koko sopimuskauden ajalle. Kohteen optimaalinen jälleenmyyntihetki tunnistetaan jo kohdetta hankittaessa. Näin voidaan mahdollistaa nopeampi kaluston kierto hallitulla kustannustasolla.

Liikkuvan kaluston hallinnointi ja omistaminen on harvan julkisen sektorin toimijan ydintoimintaa. Kalustokannan kasvaessa ja vanhetessa myös kulut ja hallinnoinnin tarve kasvavat. Osaava palvelukumppani mahdollistaa merkittävät resurssisäästöt.

Markkinoiden laajimmasta tuotevalikoimastamme julkisen sektorin toimija voi valita omia tunnuslukujaan ja tavoitteitaan parhaiten palvelevan tuotteen ja palvelutason.

Eri rahoitusmuotojen ominaisuuksiin voit tutustua lähemmin talousjohtajamme Ville Kujansuun blogissa Yritysjohtaja – mitä optimoit? Yritysautoja voi rahoittaa usealla tavalla.

Ammattimainen auditointi

Yhteistyö asiakkaan kanssa voidaan käynnistää nykyisen liikkuvan kalustokannan auditoinnilla.

Käymme läpi kalustokannan iän, kunnon, käyttöasteen ja tarkoituksenmukaisuuden. Tämän pohjalta saadaan luotua ajantasainen kalustorekisteri, kannanvaihtosuunnitelma tuleville vuosille, sekä liikkuvan kaluston markkina-arvoanalyysi tukemaan kaluston myyntiä ja takaisinvuokrausta.

Liikkuvan kaluston hallinnoinnilla läpinäkyvyyttä

Secto Hallinnoinnilla lisätään kalustokulujen läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta. Sisällytämme kaikki hallinnoitujen kohteiden kulut kuukausittain yhdelle laskulle. Palveluun voidaan liittää koko liikkuva kalustokanta huolimatta siitä, ovatko kohteet omassa omistuksessa vai rahoitettu Sectolla tai muissa rahoituslaitoksissa.

Kerran kuukaudessa tulevaan laskuun eritellään valmiiksi kustannuspaikka- ja kohdekohtaisesti tiliöityinä koko kaluston:

  • rahoituskulut
  • polttoainekulut
  • muut tarvikekulut
  • huoltokulut
  • mahdolliset katsastuskulut
  • valitut lisäpalvelut
  • muut kalustoon kohdistuvat kulut

Laskuerittelystä on helppo seurata kaluston kulurakennetta ja hyödyntää tietoja budjetoinnissa.

Secton asiantuntijat tarkastavat kaluston huoltolaskut ja tarvittaessa reklamoivat suoraan laskuttajalle, jos esimerkiksi suoritetut huoltotoimenpiteet eivät ole linjassa ajoneuvon kilometrimäärän kanssa, tai laskutetut kustannukset eivät ole Secton tai asiakkaan ostoehtojen mukaiset.

Myynti ja takaisinvuokraus

Tarvittaessa voimme ostaa omistamanne liikkuvan kaluston ja vuokrata kohteet takaisin yhdessä sovitulla sopimusmallilla. Näin taseeseen sidottu pääoma vapautuu ja budjetointi helpottuu.

Myynti ja takaisinvuokraus luo turvaa myös mahdollisia tulevaisuuden rakenneuudistuksia ajatellen. Esimerkiksi esillä olleessa SOTE-uudistuksessa kaluston omistajalla ei olisi ollut oikeutta yleisseuraannon vuoksi saada omaisuuden tasesiirrosta kompensaatiota ja omistajan velat olisivat säilyneet ennallaan. Leasingsopimuksen alainen kohde on kohdevelallinen, joten se voidaan siirtää uudelle haltijalle leasingrahoitusvastuineen.

Lue lisää myynti- ja takaisinvuokrausmenettelystä kaupallisen johtajamme Linus Baerin blogista Lisää potkua liiketoimintaan myynnillä ja takaisinvuokrauksella.

Erikoisajoneuvoleasing

Henkilöautojen, pakettiautojen ja raskaan kuljetuskaluston lisäksi rahoitamme myös erikoiskalustoa kuten pelastusajoneuvot, ambulanssit ja työ- ja ympäristökoneet sekä näiden lisävarusteet ja päälirakenteet

Pelastusajoneuvoleasing