Autokannan hallinnointi

Ajoneuvojen kustannustehokasta hallintaa hankinnasta jälleenmyyntiin

Ajoneuvon hankinnan ja jälleenmyynnin väliin mahtuu lukuisia tapahtumia, jotka vaativat aikaa, päätöksiä sekä kustannuskontrollia. Autokannan hallinnoinnilla Secto voi leikata yrityksesi kuluja, helpottaa budjetointia ja säästää henkilöstösi aikaa.

Autokannan hallinnointi on yrityksen ajoneuvojen elinkaaren hallintaa hankinnasta jälleenmyyntiin: autovaihtojen, palautusten ja kulujen ennakointia, hallinnointia, tarkastusta sekä koontia. Hallinnointikumppanin tehtävä on hallinnoida tätä kokonaisuutta ja samanaikaisesti säästää asiakkaan aikaa, tuottaa kokonaiskustannussäästöjä sekä mahdollistaa autokannan kulujen budjetoitavuus koko ajoneuvon elinkaaren ajalle.

Kustannussäästöä autokannan hallinnoinnilla

Autokannan kokonaiskustannukset koostuvat monista eri osista. Usein unohdetaan, että kustannuksia tulee paljon muustakin kuin osto- ja jälleenmyyntihinnan välisestä erotuksesta sekä polttoaineista ja huoltokustannuksista. Huomioitavia kustannuksia ovat mm.:

 • Hankintahinta- ja ehdot
 • Rahoituskustannukset
 • Auto- ja ajoneuvovero, sekä mahdollinen käyttövoimavero
 • Auton arvon alenema / jälleenmyyntiarvo
 • Polttoainekustannukset
 • Huoltamotarvikkeet
 • Huoltokustannukset
 • Huoltojen sijaisautot
 • Rengasuusinnat
 • Rengassäilytys
 • Pesut
 • Vakuutukset

Hallinnointikumppanina otamme ajoneuvon koko elinkaaren kustannukset huomioon jo hankintavaiheessa ja ohjaamme yrityksen autohankintoja kustannustehokkaaseen suuntaan. Jo muutaman kymmenen ajoneuvon kannoissa saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä hallinnointikumppanin avulla. Kumppanuuden myötä yritys saa käyttöönsä myös Secton erinomaiset ostoehdot auto-, rengas- ja huoltohankintoihin.

Ulkoistamalla autokannanhallinnoinnin voit keskittyä ydinliiketoimintaasi

Usein pienen ja keskisuuren autokannan yrityksissä hallinnointia hoidetaan muiden töiden ohessa. Jo yhden auton osalta auton hankitaan, ylläpitoon, uudelleenmyyntiin ja kuluseurantaan saa käytettyä toista kymmentä tuntia työaikaavuosittain:

 • Autojen ostot (sis. käyttäjäohjaus) 4-8h
 • Huoltolaskujen tarkastus 3-6 h
 • Käyttäjäohjeistus (esim. vauriot, vakuutusasiat, huollot, ulkomaanmatkat) 2-4h
 • Laskutus ja tiliöinti 2-3h
 • Uudelleensijoitus / jälleenmyynti 3-8h

Keskittämällä hallinnoinnin kumppanille voit luottaa siihen, että kaikki autokantaan liittyvät osa-alueet ovat kokeneen asiantuntijan käsissä ja yrityksesi henkilökunta voi keskittyä tuottavampaan työntekoon.

Autokannanhallinnoinnilla budjetoitavuutta pitkälle tulevaisuuteen

Secto kokoaa useat eri laskut yhteen ja toimittaa asiakkailleen vain yhden kustannuspaikkakohtaisen koontilaskun kuussa. Lasku sisältää esitiliöidyt kustannukset autokohtaisesti eriteltyinä. Hallinnoinnin piiriin voidaan lisätä joustavasti asiakkaan haluamat elementit, esimerkiksi:

 • Leasing- tai osamaksuerä
 • Huoltobudjetti
 • Polttoainebudjetti
 • Pesubudjetti
 • Verot
 • Vakuutus
 • Tiepalvelu
 • Rengassäilytys- ja vaihdot
 • Sijaisautot
 • Paikannin ja datasiirto

Hallinnoitavat kulut budjetoidaan auton koko käyttöajalle ja tasataan sovituin väliajoin vastaamaan toteutuneita kuluja. Näin autokannan kulut ovat helpommin ennakoitavissa ja budjetoitavissa esimerkiksi tilikaudeksi, mahdollistaen liiketoiminnan selkeämmän ennakoinnin.

Oma yhteyshenkilö Sectolta vastaa jokaisesta asiakkuudesta kokonaisuutena ja palvelee sekä yrityksenne autopäättäjiä että käyttäjiä.

Autopolitiikka

Kustannustehokas autoilu vaatii autopolitiikan laatimisen. Autopolitiikka on yrityksen sisäinen autoilumalli, joka auttaa kustannuskontrollin lisäksi käyttäjiä sisäistämään yritysautoilun ehtoja ja säädöksiä.

Autopolitiikka sisältää yrityskohtaiset reunaehdot:

 • Autoetuun oikeutetut työntekijät
 • Eri autoetuluokat
 • Hankintaluokat
 • Merkkirajoitukset
 • Hankintapaikat
 • Tuotantoautot
 • Päästöluokat

Autopolitiikka antaa myös käyttäjille toimintaohjeet auton käyttöön:

 • Vaihtoajankohtat
 • Huollot ja korjaukset
 • Ulkomaille vienti
 • Vakuutustiedot ja omavastuut
 • Yhteyshenkilöt
 • Käyttäjän vastuut
 • Käyttörajoitukset
 • Hyväksyttävät käyttöluokat

Autopolitiikka laaditaan aina asiakkaan tarpeet ja sisäiset prosessit huomioon ottaen.