Marian Granlund vastuullisen autoilun kehityspäällikkö

Vastuullisen autoilun kehityspäällikkö Marian Granlund: Tukea ja tietoa autopäättäjille siirtymässä vastuulliseen autoiluun

Secto on vahvistanut sitoutumistaan kestävään autoiluun ja luonut uuden työnkuvan tukemaan yritysten autokantojen nopeampaa muutosta fossiilittomaksi. Tehtävään löytyi laajan avoimen haun jälkeen paras henkilö Secton sisältä: Marian Granlund aloitti vastuullisen autoilun kehityspäällikkönä vuonna 2023.

”Kierrän Secton myyjien kanssa yrityksissä puhumassa vastuullisesta autoilusta. Tuen asiakkaiden siirtymää kohti päästötöntä autokantaa jakamalla tietoa päätösten pohjaksi ja kertomalla, miten muutoksia on viety onnistuneesti läpi”, Granlund avaa toimenkuvaansa. Granlundin työhön kuuluu myös esitellä Secton kehittämiä työkaluja, jotka ovat avuksi niin autokannan hiilijalanjäljen hallinnassa, autokannan päästöjen raportoinnissa, kuin autoilun kokonaiskustannusten laskennassa. ”Kuuntelemme aktiivisesti asiakkaitamme. Esimerkiksi Decarbon Toolin kehittäminen lähti liikkeelle asiakasyrityksen tarpeesta. Yritys halusi selvittää päästöjen ja autoilun kokonaiskulujen muutosta autokannan vaihtuessa vähäpäästöisiin ajoneuvoihin. Meillä on Sectossa erinomainen IT-tiimi, joka sitten rakensi itse tämän työkalun”, Granlund kertoo.

Asiakastarpeeseen on luotu myös sähköautojen vertailutyökalu. ”Autopolitiikka määrittelee usein hankintojen raamit. Vertailutyökalulla auton käyttäjä tai yrityksessä asiaa hoitava henkilö näkee suoraan millaisia autoja annetuilla ehdoilla voi valita. Autamme myös autopolitiikan rakentamisessa, sillä moni yritys vertailee vielä autoja vanhakantaisesti hankintahinnan kautta, vaikka pitäisi tarkastella autoilun kokonaiskustannuksia. Jos hankinta tyssää suoraan liian korkeaan hintaan, kokonaisuutta ei pystytä tarkastelemaan järkevästi. Useimmiten kun sopimus uusitaan, huomataan, että sähköauto on edullisin. Kun maailma muuttuu, pitää myös autopolitiikan muuttua”, Granlund muistuttaa. Secto on edelläkävijä tiedon tuottajana, ja esimerkiksi edellä mainittuja työkaluja muut autoalan toimijat eivät tarjoa.

Secton oma autokanta on sähköistetty lähes kokonaan kolmen viime vuoden aikana. Omien kokemuksiensa ja asiantuntijuuden kautta Secto pystyy kertomaan muille yrityksille, miten asiat kannattaa tehdä. ”Tuotamme myös paljon autokäyttäjille suunnattua tietoa nettisivuillemme. Sen avulla uudet sähköautoilijat tulevat sinuiksi lataamiseen ja muiden sähköautoiluun liittyvien asioiden kanssa”, Granlund lisää.

Työssään Granlundia innostaa etenkin mahdollisuus vaikuttaa yritysten autohankintoihin, tukea siirtymää vastuulliseen autoiluun ja sitä kautta vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään. ”Koko autokantaa ei tarvitse muuttaa kerralla. Jo pienikin muutos merkitsee paljon. Mutta nyt on aika toimia, eikä vain puhua tulevasta.”