Secton työsuhdeautoilija

Mitä tarkoittaa edunsaaja selvitys?

Montaa leasingsopimuksen allekirjoittajaa on askarruttanut sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä pyydettävä edunsaajailmoitus. Pyydämme ilmoituksen väärinkäytösten estämiseksi. Edunsaajailmoitus on rahanpesulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa yritysten tosiasialliset edunsaajat. Yrityksellä tulee olla voimassaoleva edunsaajaselvitys, jotta kohteille voidaan antaa luovutuslupa. Lisäksi edunsaajaselvitys tarvitaan sopimusmuutosten ja -jatkojen yhteydessä. Selvitys on voimassa 3kk allekirjoittamisesta.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä.

Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvaa osaketta ei oteta huomioon äänimäärää laskettaessa.

  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Yllä mainittujen edellytysten mukaisia edunsaajia voi yrityksessä olla yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään. Edunsaaja on aina ihminen. Kuolinpesää, yritystä, yhdistystä tai julkisyhteisöä ei voi ilmoittaa edunsaajaksi. Julkisyhteisön (esimerkiksi valtion tai kunnan) omistamassa yhtiössä ei yleensä ole tosiasiallisia edunsaajia, jolloin edunsaajina pidetään hallitusta, toimitusjohtajaa tai muita vastaavassa asemassa olevia henkilöitä. Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla.

Asiakaspalvelumme auttaa mielellään lisäkysymyksissä!