Secton People & Culture -johtaja Maaret Jokinen

Secton People & Culture -johtaja Maaret Jokinen: Secto toteuttaa missiotaan arvojohtamisen avulla

Secton missiona on pelastaa autoilu tekemällä siitä vastuullista. Mission toteutumista johdetaan vahvoihin arvoihin, ”Empatia on supervoimamme”, ”Olemme tiennäyttäjiä” ja ”Sitoudumme vastuullisuuteen”, perustuvan yrityskulttuurin avulla. Yrityskulttuurin kulmakivet on määritetty Secton johtoryhmässä, johon kuuluu myös henkilöstöasioista vastaava johtaja Maaret Jokinen.

Maaret Jokinen aloitti Secton People & Culture -johtajana syksyllä 2023, ja samalla myös johtoryhmän jäsenenä. ”Yrityskulttuurikärjellä toimivaa henkilöstöjohtajaa ei ole kovin monen suomalaisen pk-yrityksen johtoryhmässä. Nimitykseni kertoo, kuinka tärkeänä arvojen kautta johtaminen Sectossa nähdään”, Jokinen sanoo. Secto on kasvanut lyhyessä ajassa noin 120 henkeä työllistäväksi yritykseksi, ja moni asiantuntija on noussut yhtiön sisältä esihenkilöasemaan. Yrityksen kasvaessa huomattiin, että Secton esihenkilötyölle tarvitaan selkeämpi rakenne ja suunta. Jokisen tehtäväksi tuli luoda ja kehittää yrityskulttuuria tukevaa johtamisen mallia.

 ”Esihenkilötyötä ja johtamiskulttuuria ei voi rakentaa ilman perustuksia. Ensin täytyy määrittää yrityskulttuuri, ja asettaa sille tavoitteet. Yrityskulttuurin kulmakivistä merkityksellisin arjessa näkyvä asia ovat yrityksen arvot. Myös vision ja mission on oltava selkeät - ilman niitä yrityksen suunta ja tavoitteet eivät voi olla kirkkaita henkilöstölle. Neljäs aivan yhtä tärkeä kulmakivi ovat ihmiset ja se, mitä me heistä uskomme ja kuinka heitä kohtelemme”, Jokinen luettelee. Jotta Secton arvot muuttuivat ymmärrettäviksi johtamisen välineiksi, niitä täytyi kirkastaa ja avata. ”On tärkeää saada yhteinen ymmärrys siitä, mitä arvomme empatia, tiennäyttäjyys ja vastuullisuus tarkoittavat. Jos arvoja ei avata, jokainen ymmärtää ne omalla tavallaan ja syntyy sekaannusta”, Jokinen painottaa.

Kirkastetut arvot ohjasivat myös prosessia, jossa määriteltiin esihenkilön tehtävää, ja mitä asioita esihenkilötyössä ja johtamisessa Sectossa odotetaan 

”Sectossa on nyt määritelty vahva yrityskulttuuri, olemme kuitenkin vielä alkutaipaleella sen todeksi elämisessä. Arvoja on käyty läpi erikseen niin henkilöstön, kuin Secton parinkymmenen esihenkilön kanssa. Esihenkilöitä valmennetaan sekä kahdenkeskisissä tapaamisissa, että esihenkilön roolia käsittelevissä työpajoissa. Kulttuurin ja arvojen todeksi elämisessä on oleellista, että esihenkilöt ymmärtävät ja sisäistävät niiden tärkeyden myös johtamisen työkaluina. Vain siten arvot ilmenevät konkreettisina tekoina koko organisaatiossa”, Jokinen kertoo.

Jokisen mukaan arvojen kautta johtamisen vaikutus näkyy, kun henkilöstö toteuttaa yrityksen visiota ja missiota yhteisten arvojen mukaisesti toimien. Ja kääntäen ne, jotka eivät sitoudu yrityksen arvoihin, hakeutuvat lopulta toisaalle. ”Arvojen vastaiseen toimintaan saa ja pitää puuttua. Jo rekrytointivaiheessa tuomme arvomme vahvasti esille ja varmistamme uusien työntekijöiden sitoutumisen niihin ensimmäisestä päivästä alkaen”, Jokinen sanoo.

Henkilöstökysely auttaa kehittämään yrityskulttuuria

Secto seuraa säännöllisesti myös työntekijöilleen merkityksellisten asioiden toteutumista.  Pohjana on vuosittain tehtävä Siqni-henkilöstökysely, jonka tulokset ja henkilöstöltä saadut vapaamuotoiset kommentit käydään läpi eri organisaatiotasoilla. ”Keskustelemme tuloksista avoimesti sekä tiimeissä, että henkilötasolla. Haluamme ymmärtää työntekijöitämme: mikä heitä motivoi, missä onnistumme ja missä meidän tulisi kehittyä. Saadun palautteen avulla voimme johtaa työntekijäkokemusta ja yrityskulttuuria aina vain parempaan suuntaan”, Jokinen kertoo.