Secto Automotive vastuullisuus

Secto Automotive tarjoaa asiakkailleen helpon siirtymän kestävään autoiluun ja edistää osaltaan Suomen ilmastotavoitteisiin pääsemistä

Monet maailmassa samanaikaisesti vallitsevat isot kriisit ovat vieneet suuren yleisön huomiota pois ilmastoasioista. Ilmastonmuutos kuitenkin jatkuu edelleen, ja sen hidastamiseksi tehtävän työn tulee vain kiihtyä. Liikenne on keskeisessä osassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Siirtymisellä fossiilittomaan käyttövoimaan on suuri merkitys kasvihuonekaasujen vähentämisessä.

Tuottavasta konerahoitusliiketoiminnasta luopuminen vähensi merkittävästi Secton kasvihuonepäästöjä

Olemme sitoutuneet priorisoimaan vastuullisuuden kaikessa liiketoiminnassamme, jonka ytimenä on asiakkaillemme tarjottu vastuullinen ja mutkaton autoarki. Arvojemme mukaisesti ajoimme vuonna 2023 alas taloudellisesti kannattavan, mutta hiilijalanjäljeltään suuren konerahoitusliiketoimintamme.

Secto Automotiven kokonaispäästöt vähenivät 35,7 % pääasiassa konerahoitusliiketoiminnasta luopumisen ansiosta. Suhteelliset leasingjaksopäästömme per kilometri ovat myös vähentyneet 15 %:lla verrattuna vuoteen 2022 leasingautokannan sähköistymisen ansiosta. Vuoden 2023 markkinapohjaiset kokonaispäästömme olivat 193.958 tCO2e (tuhatta hiilidioksidiekvivalenttia). Vuoden 2022 kokonaispäästöt olivat 301.739 tCO2e. Tiedot ilmenevät Secton tänään julkaistusta vastuullisuusraportista.

– Autamme asiakkaitamme siirtymään fossiilittomiin autokantoihin ja vähentämään yritystensä hiilijalanjälkeä. Tavoitteenamme on, että luovutamme viimeisen fossiilisella energialla kulkevan henkilöauton vuoden 2028 loppuun mennessä, Secto Automotiven toimitusjohtaja Olli Helenius sanoo.

Työsuhdeautoilla on tärkeä rooli fossiilivapaan sähköautoilun yleistymisessä

Sähkö on tällä hetkellä yleisin vaihtoehto fossiilittomaksi käyttövoimaksi. Suomen autokannasta täyssähköisiä oli vuonna 2023 vain 3 prosenttia ja hybridejä 4,9 prosenttia. Työsuhdeautojen kohdalla tilanne on paljon parempi: täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi jo lähes 40 prosenttiin. (Autoalan Tiedotuskeskus 1/2024)

Sähkö nousi suosituimmaksi käyttövoimaksi Secto Automotiven uusissa henkilöautotilauksissa jo vuonna 2021. Trendi jatkuu nousevana. Vuonna 2022 leasingasiakkaillemme tilatuista henkilöautoista oli täyssähköautoja jo 35 % ja vuonna 2023 44 %. 

Vaikka Suomen runsaat 70 000 työsuhdeautoa edustavatkin pientä osuutta koko autokannasta, niiden rooli sähköautoilun yleistymisessä on tärkeä: joka viides tiellämme liikkuva henkilöauto on joko nykyinen tai entinen työsuhdeauto.

Työsuhdeautoilijat ovat saaneet alennusta autoedun verotusarvosta. Hallitus suunnitteli edun poistamista, ja sillä olisi ollut suuri hidastava vaikutus autokantamme sähköistymisen ja ilmastotavoitteisiin pääsemiseen. Otimme julkisesti kantaa nykyisen käytännön jatkamisen tärkeyteen. Hallitus päätti lopulta jatkaa veroetua täyssähköisten työsuhdeautojen osalta vuodesta 2026 vuoteen 2029.

Secto Automotive Olli Helenius

Hyvinvoiva henkilöstö luo mutkatonta autoarkea

 Vastuullisuus tulee todeksi henkilökuntamme kautta. Olemme viime vuonna käyttäneet paljon aikaa yrityskulttuurimme ja arvojemme avaamiseen jokaiselle työntekijälle. Teemme yhdessä työtä niin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kuin tasavertaisen ja hyvän työympäristön luomiseksi. Saimme vuonna 2023 Future Workplaces -sertifikaatin poikkeuksellisen hyvästä työntekijäymmärryksen kautta johtamisesta. Työntekijöiden suositteluluku eli Employee Net Promoter Score (eNPS) oli 40, joka on tasoltaan hyvä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Helenius, Secto Automotive Oy, olli.helenius@secto.fi, 050-3413489