Secto on sitoutunut UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen

Vastuullisuus liiketoiminnassa on ensisijaisen tärkeää Sectolle, ja siksi me olemme sitoutuneet jatkuvasti seuramaan, raportoimaan ja parantamaan ympäristöjalanjälkeämme, vaikutustamme yhteiskuntaan sekä omistajien ja johdon hallintotapaa. Olemme tehneet sen sitoutumalla YK:n United Nations Global Compact (UNGC) -periaatteisiin, ja myös tukemalla SDG (Sustainable Development Goals) -tavoitteiden saavuttamista.

Secto Automotive sitoutuu priorisoimaan ESG:n oleellisena osana liiketoimintaansa, ja kehittämään jatkuvasti menettelytapojaan vastuullisuuden suhteen kaikessa toiminnassaan, leasingliiketoiminta tärkeimpänä vaikutusalueena.

Vastuullisuus vaatii pitkäaikaisen näkemyksen ja sitoutumisen käynnissä oleviin toimiin, jotta varmistamme prosessimme onnistumisen ja että pysymme mukana vauhdissa nopeasti muuttuvassa maailmassa. Jotta voimme pitää kiinni näistä periaatteista, teemme seuraavaa:

 • Secto aikoo olla markkinajohtaja sähköisten ajoneuvojen leasing-toiminnassa. Työskentelemme saavuttaaksemme aiemmin mainitut periaatteet edistämällä sähköisten ajoneuvojen käyttöä ja sitoudumme kasvattamaan sähköisten ajoneuvojen osuutta leasingautokannassamme, ja sitä kautta vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme (GHG) sekä vähentämään ilmaston saastumista.

 • Edistämme vastuullista liiketoimintatapaa ja nollatoleranssia korruptioon Secto Automotiven eettisten ohjeiden (Code of Conduct) mukaisesti.

 • Korostamme ympäristö-, terveys ja turvallisuus – sekä ihmisoikeusasioita toimitusketjussamme toimittajan eettisen ohjeistomme mukaisesti.

 • Olemme käynnistäneet prosessin, jossa mitataan meille tärkeitä PAI-indikaattoreita1 (Principal Adverse Impact), joita ovat:

  • Kasvihuonekaasut, hiilijalanjälki, uusiutuvan ja ei-uusiutuvan energian kulutus ja tuotanto

  • Jätehuolto

  • Yhteiskunnalliset ja henkilökunta-asiat mukaan lukien globaalit periaatteet, tasa-arvoon perustuvat palkkauserot ja sukupuoleen perustuva moniarvoisuus.

 • Secto aikoo raportoida julkisesti näistä mittareista ja kehittää toimintaansa mittareihin liittyen. Mittaamme ja esitämme myös edistymisemme UNGC:n kymmenessä perusperiaatteessa (Ten Principles of the UNGC) säännöllisesti ja yhdenmukaisesti.

1Principal Adverse Impacts (PAIs) – Negatiiviset, aineellisesti tai mahdollisesti aineelliset vaikutukset vastuullisuuteen, jotka ovat suoraa seurausta investointipäätöksistä tai neuvoista, jotka juridinen yhteisö on esittänyt. Valikoima mittareita, jotka yritykset voivat julkaista osoittaakseen, että aineelliset ESG-asiat on otettu huomioon.

Tutustu laajemmin Secton ESG:n julkiseen lausuntoon (englanninkielinen sisältö)