secto automotive vastuullisuus

Secto vaikuttaa yhteiskunnallisesti kestävän autoilun puolesta

Secto on ollut vastuullisen autoilun edelläkävijä vuodesta 2010. Yhtä kauan olemme pyrkineet vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kestävän autoilun edistämiseksi. Olemme nousseet vähäpäästöisen autoilun ajatusjohtajaksi ja eri mediat pyytävät meiltä säännöllisesti asiantuntijalausuntoja ja kannanottoja. Olemme kommentoineet niin sähköautoilun kustannuksia kuin kestävän autoilun merkitystä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Olemme myös oma-aloitteisesti ottaneet kantaa vastuullista autoilua koskeviin tärkeisiin teemoihin. Vuonna 2023 tärkeimmäksi kannanotoksi muodostui osallistuminen keskusteluun, joka koski Suomen hallituksen kaavailemaa vähäpäästöisten työsuhdeautojen alennetun verotusarvon poistoa vuodesta 2025 alkaen. Kannanottomme saivat hyvin näkyvyyttä ja muun muassa valtakunnalliset mediat Kauppalehti, Iltalehti ja Talouselämä haastattelivat silloista toimitusjohtajaa, nykyistä hallituksen puheenjohtaja Matias Henkolaa artikkeleihinsa. Verotuskohtelun mahdollinen muutos on Suomen ilmastotavoitteiden kannalta tärkeä asia. Jatkoimme vaikuttamista aina siihen asti, että hallitus teki päätöksensä, joka oli lopulta myönteinen.

Verotuksen muutos olisi vaikeuttanut ilmastotavoitteiden saavuttamista

Valtiovarainministeriön laskelman mukaan nykyisen käytännön jatkaminen olisi auheuttanut valtiolle 59 miljoonan euron vuosittaiset veromenetykset. Julkisuudessa esitetty laskelma perustui oletukseen, että työsuhdeautoilijoiden autoetu lisätään palkkaan, ja että vähäpäästöisen tai päästöttömän auton valitseminen olisi näin pienentänyt työntekijän verotettavia tuloja.

Tutkimusyhtiö Value Clinicilta tilaamamme selvityksen perusteella laskelmien pohjana oleva oletus oli kuitenkin virheellinen. Selvityksen mukaan lähes 80 prosentilla autoedun hyödyntäjistä on työsopimuksessaan kokonaispalkkamalli, jossa autoetu on osa kokonaispalkkaa eikä näin vaikuta lainkaan työntekijän verotettaviin kokonaistuloihin. Näin ollen myös alennetun verotusarvon poistosta saatavat säästöt olisivat todellisuudessa olleet vain murto-osa valtiovarainministeriön laskelmassaan esittämästä arviosta. 

Lisäksi toteutimme kyselyn veroedun poiston vaikutuksista omassa asiakaskunnassamme. Kyselyn mukaan alennetun verotusarvon poisto olisi saanut valtaosan niistä työsuhdeautoilijoista, joilla on tällä hetkellä käytössään päästötön tai vähäpäästöinen auto, luopumaan täyssähköisestä tai hybridiautostaan. Kyselyn vastaajista 44 prosenttia arvioi, että alennetun verotusarvon poistuessa he valitsisivat työsuhdeautokseen polttomoottoriauton. Lisäksi 23 prosenttia kertoi palaavansa siinä tapauksessa oman omistusauton käyttäjiksi. Vain 33 prosenttia vastaajista pysyisi täyssähköisen tai hybridityösuhdeauton käyttäjinä tai sanoi, ettei verotusarvon muutoksella olisi heille merkitystä.

”Kyselyn tulokset osoittavat, että verotusarvon laskennan muuttaminen olisi johtanut sähköautojen osuuden pienenemiseen tai vähintäänkin niiden markkinaosuuden kasvun huomattavaan hidastumiseen. Tämä hidastaisi liikenteen kokonaispäästöjen alenemista ja vaikeuttaisi Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista”, Secto Automotiven hallituksen puheenjohtaja Matias Henkola arvioi vaikutuksia. Työsuhdeautoilla on tärkeä rooli sähköautoilun yleistymisessä. Kaikista vuonna 2023 Suomessa rekisteröidyistä uusista autoista 34 prosenttia on ollut täyssähköisiä. Uusista leasingautoista sen sijaan jo yli 70 prosenttia on täysin tai osittain sähköisiä. Autoalan Keskusliitto on arvioinut, että verokannuste lisää autokannassa olevien sähköautojen määrää vuosina 2021–2025 yli 20 000 täyssähköautolla.

Työsuhdeautojen keskimääräinen käyttöikä on noin kolme vuotta, minkä jälkeen ne siirtyvät kuluttajamarkkinoille käytettyinä autoina. Noin joka viides teillämme liikkuva auto on joko entinen tai nykyinen työsuhdeauto. ”Alennettu verotusarvo edistää vähäpäästöistä autoilua ennen kaikkea käytettyjen autojen markkinoilla. Käytöstä poistuvat työsuhdeautot tarjoavat myös omistusautolla ajaville mahdollisuuden vaihtaa hyväkuntoiseen vähäpäästöiseen tai päästöttömään vaihtoautoon kohtuullisella hinnalla”, Henkola sanoi.

Täyssähköisten työsuhdeautojen verokannuste jatkuu

Sähköautojen työsuhdeveroetujen vahva puolustaminen julkisuudessa kantoi hedelmää. Vaikka Suomen talous vaatii tällä hetkellä suuria menoleikkauksia ja veronkorotuksia, hallitus linjasi valtion tulo- ja menoarvion valmistelussa 16.4.2024, että täyssähköisten työsuhdeautojen verokannustetta jatketaan vuosina 2026–2029.  

Hallituksen linjaus oli hyvä uutinen liikenteen kokonaispäästöjen alentamisen ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta, ja se hyödyttää myös asiakkaitamme. Yhä useampi yritys on sitoutunut toimimaan pienemmän hiilijalanjäljen saavuttamiseksi ja yritysautoilun päästöjen vähentäminen on monelle yritykselle merkittävin tapa vaikuttaa asiaan.

Heikki Kovalainen ja Matias Henkola

Vaikutamme suuren yleisön mielipiteeseen

Perustimme joulukuussa 2022 oman kehitysosastomme, Secto Automotive Labsin, jonka tärkein tehtävä on löytää fossiilittomia autoilun ratkaisuja sekä kertoa autoilun kestävän muutoksen välttämättömyydestä positiivisen ja mielenkiintoisen viestinnän kautta. Secto Automotive Labs ja Secton yhteistyö WRC-ralliorganisaation kanssa ovat tärkeässä osassa, kun pyrimme vaikuttamaan suuren autourheilua seuraavan yleisön mielipiteisiin kestävän autoilun puolesta. Olemme Suomen WRC-rallin pääyhteistyökumppani ja tuomme autoilun ilmastotavoitteisiin liittyviä teemoja monin tavoin esiin Suomen tärkeimmän autourheilutapahtuman, Secto Rally Finlandin, aikana. Vuoden 2023 rallin yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa Secto Rally Sustainability Forum.

Lisäksi olemme pitäneet vuonna 2023 useita vaikuttajapuheenvuoroja niin Suomessa kuin kansainvälisillä forumeilla.  Niissä on tuotu esiin Secto Automotive Labsin löytämiä mahdollisuuksia pienentää autoilun hiilijalanjälkeä fossiilittoman käyttövoiman lisäksi korvaamalla fossiilisia materiaaleja niin voiteluaineiden, auton osien kuin renkaiden valmistuksessa.

Vaikutamme kestävän autoilun puolesta myös omalla esimerkillämme. Secto on vaihtanut viimeisen kolmen vuoden aikana lähes koko työsuhdeautokantansa (98,59 %) vähäpäästöisiin täyssähkö- ja hybridiautoihin. Omien kokemuksiemme kautta olemme pystyneet jakamaan tietoa ja rohkaisemaan asiakasyrityksiämme toteuttamaan autokannan muutosta