Secton työsuhdeautoilija

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen alennetun verotusarvon poisto hidastaisi autoilun sähköistymistä ilman merkittäviä säästöjä

Kaavailtu vähäpäästöisten työsuhdeautojen alennetun verotusarvon poisto vähentäisi Value Clinic tutkimusyhtiöllä teettämämme selvityksen mukaan työsuhdeautoilijoiden halukkuutta valita vähäpäästöinen tai päästötön auto.

Kyselyyn vastasi 270 henkilöä organisaatioista, joilla on käytössä työsuhdeautoja. Vastaajista 53 prosenttia arvioi, että muutos vähentäisi heidän yrityksessään työntekijöiden kiinnostusta valita työsuhdeautokseen ladattava tai täyssähköinen auto.

Selvityksen mukaan työsuhdekäytössä olevien päästöttömien ja vähäpäästöisten autojen verokannustimen vaikutus valtiontalouteen on huomattavasti arvioitua pienempi. Selvityksen mukaan lähes 80 prosentilla autoedun hyödyntäjistä on työsopimuksessaan kokonaispalkkamalli, jossa autoetu on osa kokonaispalkkaa eikä näin vaikuta lainkaan työntekijän verotettaviin kokonaistuloihin. Näin ollen myös alennetun verotusarvon poistosta saatavat säästöt olisivat todellisuudessa vain murto-osa valtiovarainministeriön laskelmassaan esittämästä arviosta.

Olemme on olleet aktiivisesti vaikuttamassa vähäpäästöisten autojen verohuojennusten käyttöönottoon, koska uskoimme jo 2020 vähäpäästöisille autoille myönnettävien veroetujen hyödyttävän työntekijöiden ja työnantajien lisäksi koko yhteiskuntaa.

Veroetujen myötä vähäpäästöiset, erityisesti sähköautot, ovat olleet työsuhdeautoilijalle taloudellisesti kiinnostava vaihtoehto. Työsuhdeautojen sähköistymisen rooli on ollut tärkeä suomen koko autokannan sähköistymisessä. Noin joka viides teillämme liikkuva auto onkin joko entinen tai nykyinen työsuhdeauto.

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen alennetun verotusarvon poistosta käydään nyt keskustelua mediassa. Alla linkki Kauppalehden julkaisemaan artikkeliin.