sähköauton lataus

Secton oma Case Study: Kaikki työsuhdeautot sähköisiksi

Väliaikaraportti 12/2023: Secton oman autokannan keskimääräinen co2-luku on enää noin 2 g / km.

Uusien yritysautojen hiilidioksidipäästöjen keskiarvo laskee koko ajan. Alkuvuonna 2022 Secton asiakkaiden henkilöautokannan hiilidioksidipäästöjen keskiarvo oli 73 grammaa kilometrillä, vuoden 2025 lopussa sen pitäisi olla 50 grammaa ja vuoden 2028 loppuun mennessä 0 grammaa. Kun Secton henkilökunnan käytössä olevista autoista jo 98,59% on sähköautoja, oli Secton omien työsuhdeautojen keskimääräinen co2-luku joulukuun lopussa 2023 enää noin 1,7 g /km.

Siirrymme täyssähköisiin työsuhdeautoihin vaiheittain

Siirto täyssähköisiin autoihin tapahtuu Sectossa vaiheittain, kun nykyisten työsuhdeautojen sopimukset päättyvät ja uudet täyssähköautot saadaan tehtaalta. Vuoden 2023 lopulla Sectossa saavutetaan jo todella pienet päästöluvut, kun enää yksi autoistamme on polttomoottorikäyttöinen. Kyseisellä autoilijalla ei ole mahdollisuutta koti- eikä työpaikkalataamiseen ja ajoa päivässä tulee yli 400 km.

Muutosprosessi aloitettiin lokakuussa 2021, josta lähtien Secton henkilökunnan oletustyösuhdeauto on ollut sähköinen. Lähtötilanteessa täyssähköautolla tai lataushybridillä ajoi 11 henkilöä. Sectolla on käytössä kokonaispalkkamalli, jossa autoetu lasketaan osaksi palkkaa, ei palkan päälle. Työntekijät valitsevat näin ollen työsuhdeautonsa tarveperusteisesti ja hintatietoisesti.

Autot ovat vaihtuneet nopealla vauhdilla. Vuoden 2022 marraskuussa Sectossa oli 70 työsuhdeautoilijaa ja ajoneuvoista jo 48 täyssähköisiä. Tilauksessa on tällä hetkellä 22 autoa, joista vain yksi on diesel, loput täyssähköjä. Odotamme vielä kolmen työsuhdeauton vaihtuvan täyssähköiksi. Sähköautoilla on edelleen pitkät toimitusajat ja odotusajan autoina käytämme muun muassa lataushybridejä. Uusiksi työsuhdeautoiksi niitä ei enää autopolitiikkamme mukaan hyväksytä.

Uusien yritysautojen hiilidioksidipäästöjen keskiarvo laskee koko ajan. Alkuvuonna 2022 Secton asiakkaiden henkilöautokannan hiilidioksidipäästöjen keskiarvo oli 73 grammaa kilometrillä, vuoden 2025 lopussa sen pitäisi olla 50 grammaa ja vuoden 2028 loppuun mennessä 0 grammaa. Secton oma CO2-luku nykyiselle autokannalle on noin 34 g / km.  

Kokonaiskustannus pysyy ennallaan

Laskelmien mukaan Secton autokannan kokonaiskustannus (TCO = Total Cost of Ownership) tulee pysymään ennallaan. Työsuhdesähköauton luontaisetuun suunnatut verohelpotukset mahdollistavat käyttäjälle satoja euroja edullisemman työsuhdeautoilun, toisin sanoen samalla rahalla saa kalliimman auton.  Hankintaraja on asetettu 60 000 euroon. Työnantajan kuluihin verohelpotukset eivät vaikuta muutaman tuhannen euron autoveron poistoa lukuun ottamatta. Arviolta 15–20 % kalliimpaa autokantaa kompensoivien kustannussäästöjen lasketaan tulevat edullisempien ylläpitokustannusten kautta.

Koska työnantajan kustantama työpaikka- ja julkislataaminen on vapautettu luontaisetuverotuksesta 2021–2025, suurimman osan henkilökunnasta oletetaan vaihtavan vapaan autoedun käyttöetuun. Secton jokaisessa toimipisteessä on latauspisteitä. Porvoossa niitä on 12, Espoossa 20 ja Vantaalla 21. Työntekijät saavat myös Secton lataustagit julkiseen lataamiseen, jota tulee korkeamman hinnan vuoksi käyttää vain matkalataamisessa kotimaassa. Ulkomaan lataukset ovat omakustanteisia.

Lisäksi kaikille halukkaille työsuhdeautoilijoille mahdollistetaan kotilatauspisteen hankinta keskitetysti Secton latauslaitekumppanin kautta. Työntekijä voi lunastaa latauspisteen itselleen tai se voidaan sisällyttää leasingvuokraan ja siten työntekijän autoedun verotusarvoon.

Mitä Sähköauto Case Studyn aikana seurataan:

Uusi autopolitiikka on rakennettu tiettyjen olettamuksien varaan. Todellisuus saattaa olla toinen ja autopolitiikkaa ollaan valmiita säätämään tarvittaessa. Tulemme avaamaan omia kokemuksiamme sähköautoiluun siirtymisessä ja jakamaan tietoa eri käyttäjäprofiilien TCO:sta, tyytyväisyydestä, korjauskustannuksista ja latauskustannuksista. Kaikkea opittua ja laskennallista tietoa ei tulla julkaisemaan ennen kuin koko Secton autokanta on käännetty uuden autopolitiikan mukaiseksi ja kerätyn datan pohjalta voidaan tehdä lopullisia johtopäätöksiä ja ehdotuksia asiakkaidemme autopolitiikkapäätösten tueksi.

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme! Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.