Sähköautoilun verotuskeskustelu

Sähköautojen verotuskeskustelu jatkuu

Sähköautojen verotuksesta on viime aikoina käyty keskustelua, sillä sähkön energiaverosta ei kerry valtiolle yhtä paljon verotuloja kuin polttoaineveroista. HS avaa jutussaan selkeästi eri keinoja, miten valtio voisi saada täyssähköautoista lisää tuloja sekä analysoi millaisia vaikutuksia nämä toimenpiteet toisivat tullessaan. Autovero voitaisiin palauttaa sähköautoille, ajoneuvoveroa voitaisiin korottaa tai voitaisiin ottaa käyttöön kokonaan uusia veroja. Moni muutoksista hidastaisi autoilun päästöjen vähenemistä.

Yksi tehokkaimmista liikenteen sähköistymisen kannusteista on ollut vähäpäästöisten työsuhdeautojen verokannuste. Etu on voimassa vuoden 2025 loppuun, eikä sitä näillä näkymin jatketa. Sähköisten työsuhdeautojen verokannusteen jatkamiselle on vahvat perusteet. Autoalan keskusliitto arvioi, että vuosina 2021–2025 työsuhdeautoiksi rekisteröityjen täyssähköautojen määrä nousee yhteensä noin 40 000 autoon, mikäli kannuste jatkuisi vuoden 2025 jälkeen. Verokannusteen poistaminen aiheuttaisi työsuhdeautoilijalle 1000–2000 euron vuosittaisen lisälaskun. Asiakaskyselymme mukaan tämä saisi valtaosan niistä työsuhdeautoilijoista, joilla on tällä hetkellä käytössään päästötön tai vähäpäästöinen auto, luopumaan täyssähköisestä tai hybridiautostaan.

Lue lisää alla olevista linkeistä!