sähköautoilija ulkoilee

Työsuhdeautojen verotus 2024

Verohallinto on vahvistanut autoedun verotusarvot vuodelle 2024. Vuoden 2022 jälkeen käyttöönotettujen autojen (ikäryhmä A) osalta tulee korotus verotusarvon laskentakaavaan. Perusarvoprosentti nousee 0,1 prosenttiyksikköä, eli aiempi 1,4% on vuonna 2024 1,5%. Verotusarvon laskennassa huomioitavien lisävarusteiden raja-arvo pysyy ennallaan, eli 1200 eurossa. Tämä muutos nostaa autoedun arvoa sekä vapaassa autoedussa että käyttöedussa. Täyssähköautojen vapaan autoedun verotusarvon käyttökustannusten euromääräinen vähennys kasvaa viidellätoista eurolla, uusi vähennys on 135€/kk.

Autoedun verotusarvo lasketaan rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella, joten rekisteröintiajankohdan optimoinnilla on edelleen mahdollista saavuttaa veroetua auton kolmannelle käyttövuodelle. Lue lisää tästä

Autoedun verotusarvo lasketaan auton käyttöönottovuoden mukaan määräytyvänä prosenttiosuutena auton hankintahinnasta sekä siihen lisättynä kiinteänä summana. Lisävarusteiden arvo ilman tavanomaisia talvirenkaita vanteineen lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 1 200 euroa.

Ikäryhmä, käyttöönottovuosiVapaa autoetu / kk Prosenttia uushankintahinnasta + kiinteä lisäysKäyttöetu / kk Prosenttia uushankintahinnasta + kiinteä lisäys
A: 2022-20241,5% + 300 €1,5 % + 105 €
B: 2019-20211,2 % + 315 €1,2 % + 120 €
C: ennen 20190,9 % + 330 €0,9 % + 135 €

Mikäli työajoa ajetaan kalenterivuoden aikana yli 30 000 km on autoedun arvo 80 % perusarvosta.

Yksityisajojen määrä voi vaikuttaa autoedun verotukseen

Autoedun arvo voi muuttua verotuksessa, mikäli yksityisajoja tulee poikkeuksellisen paljon tai vähän. On hyvä huomioida, että esimerkiksi asunnon ja työpaikan väliset matkat ovat yksityisajoa. Mikäli yksityisajojen määrä ylittää vuodessa 18 000 kilometriä, lasketaan autoedun arvo ajettujen yksityisajokilometrien perusteella. Kilometriperusteista arvon laskentaa on oikeus käyttää myös silloin, jos yksityisajoja on poikkeuksellisen vähän ja autoetu tulee tällä tavoin laskettuna edullisemmaksi kuin kiinteällä summalla. Yksityisajojen määrä osoitetaan ajopäiväkirjaa pitämällä.

Vähäpäästöisilla työsuhdeautoilla on merkittäviä verohuojennuksia vuosina 2021-2025

Päästöttömien autojen verotusarvoa on laskettu vuosille 2021-2025 170 €/ kk. Mikäli auton ainoa käyttövoima on sähkö tulee vapaan autoedun verotusarvoon lisäksi käyttökustannusten euromääräinen vähennys, tämä vähennys kasvaa viidellätoista eurolla vuonna 2024. Vähennys on vuonna 2024 135€/kk (vuosina 2021-2023 vähennys oli 120 €/kk).

Alle 100 g / km- päästöisten autojen, eli käytännössä ladattavien hybridien verotusarvoja on laskettu vuosille 2022-2025 käyttöedun ja vapaan autoedun osalta 85 € / kk. Tämän lisäksi 1.1.2022 alkaen lataushybridien ja kaasuautojen vapaaseen autoetuun kohdistetaan 60 euron kuukausittainen vähennys.

Sekä oman auton että työsuhdeauton maksuton julkinen lataaminen sekä työpaikkalataaminen vapautui luontaisetuverotukselta vuosille 2021-2025.