Dentsply Sironan tuote

Oma yhteyshenkilö on pitkäikäisen asiakassuhteen kulmakivi

Dentsply Sironan ja Secton asiakassuhde on jatkunut jo 12 vuotta. Tärkein syy yhteistyön käynnistymiseen oli se, että Secto tarjosi ainoana leasingyhtiönä oman nimetyn yhteyshenkilön myös pienelle yritykselle. Vuosien varrella yhteistyö on syventynyt vahvaksi kumppanuudeksi. Autokannanhallinnointi on ulkoistettu Sectolle ja Dentsply Sirona voi käyttää siitä säästyvän ajan ydinliiketoimintaansa.

Dentsply Sirona on maailman suurin ammattikäyttöön tarkoitettujen hampaidenhoitotuotteiden ja -teknologioiden valmistaja. ”Lähes kaikki palvelut ja ratkaisut aina tarveaineista laitteisiin asti löytyvät meiltä”, kertoo Suomen Dentsply Sironan toimitusjohtaja Jukka-Pekka Helle.

Dentsply Sironan myyjät kiertävät hammaslääkäriketjuja ja yksittäisiä vastaanottoja kaikkialla Suomessa. Autokannassa on 12 Sectolta liisattua autoa. Leasingautot ovat yhtä lukuun ottamatta täyssähköisiä tai hybridejä. ”Myyjille kertyy valtava määrä kilometrejä vuodessa. Pohjoisen harvaan asutuilla alueilla yksi myyjä voi ajaa sopimuskauden aikana jopa 200 000 kilometriä, ja sekin on mahdollista toteuttaa Secton kanssa kustannustehokkaasti”, Jukka-Pekka Helle sanoo.

DentsplySironan toimitusjohtaja Jukka-Pekka Helle.

Dentsply Sirona on alusta asti ulkoistanut kaiken, mikä ei liity yrityksen ydinliiketoimintaan. Siitä syntyi myös tarve löytää luotettava leasingyhtiöpartneri. Helteen mukaan suuret leasingyritykset eivät olleet viime vuosikymmenen alussa kovin kiinnostuneita pienistä tai keskisuurista yrityksistä, vaan keskittyivät palvelemaan suuryrityksiä. Pienen yrityksen palveluun tarjottiin ratkaisuksi soittoa kahdeksan hengen asiakastiimiin, jolloin käytännössä yrityksen asiaa hoitaa kuka puhelimeen kulloinkin sattuu vastaamaan. Secto tarjosi täysin päinvastaisen palvelukonseptin, jossa asiakkaalla on aina oma yhteyshenkilö yrityksen koosta riippumatta.

"Oma yhteyshenkilö oli meille tärkein syy käynnistää yhteistyö, ja se on edelleen yhteistyömme kulmakivi."

"Yhteyshenkilömme on aina toimittanut sen palvelun, jonka on luvannut. Hän on myös ollut erinomaisesti tavoitettavissa, jos on tullut yllättävä ongelmatilanne, niin kuin näillä ajomäärillä voi tapahtua. Meidän toiminnassamme kaikista olennaisin asia on se, että myyjä ei jää tien päälle”, Helle painottaa. ”Näinkin pitkässä asiakassuhteessa meillä on vasta kolmas yhteyshenkilö ja kaikki vaihdot on toteutettu sujuvasti. Hiljainen tieto yrityksemme asioista on siirtynyt yhteyshenkilöltä toiselle ja toiminta on jatkunut saumattomasti”, Helle kiittää.

Secton työkalut helpottavat autoarkea ja säästävät työaikaa

Secton palvelukonsepti on kehittynyt paljon 12-vuotisen asiakassuhteen aikana. Yhdeksi tärkeimmistä kehitysaskeleista Helle nostaa autokannan hallinnointi- ja raportointityökalut, kuten Fleet Managerin, josta löytyy eriteltynä kaikki tarvittava tieto. ”Amerikkalaisen pörssiyhtiön kvartaalipohjainen raportointi on todella kattava paketti. Aiemmin jouduin muun muassa etsimään autojen päästötietoja auto- ja merkkikohtaisesti valmistajien verkkosivuilta, mutta nyt saan ne kaikki Fleet Managerista”, Helle kuvaa muutosta. Helle sanoo, että Fleet Manager säästää hänen työaikaansa kymmeniä tunteja vuositasolla. ”Kaikki tieto on saatavissa muutamalla napinpainalluksella ja tiedot on helppo viedä Exceliin oman konsernin raportoinnin vaateiden mukaisesti.”

Raportoinnin ohella Secton muutkin palvelut sujuvoittavat asiakkaan autoarkea. Dentsply Sironalla on käytössään muun muassa koontilasku, jossa on mukana polttoaine- ja latausmaksut. Lisäksi osa Secton palvelua on konsultoida autojen valintaa ja auttaa autoilun kokonaiskustannusten optimoinnissa. ”Tyypillinen tilanne on, että työntekijämme toivoo tietynlaista autoa, mutta Secton yhteyshenkilön tekemistä laskelmista nähdään, että toivottu vaihtoehto ei ole taloudellisesti kovin järkevä kummallekaan osapuolelle. Laskelmien pohjalta päädytään usein toiseen joko täyssähkö- tai hybridiratkaisuun”, Helle kertoo.

"Secto on pitänyt meidät erinomaisesti ajan tasalla sähköisen autoilun kehityksestä ja esimerkiksi työsuhdeautojen verotusarvoja koskevasta lainsäädännöstä."

Sähköautoilu muuttuu nopealla vauhdilla. Autot kehittyvät teknisesti ja työsuhdeautoilun lainsäädäntö elää. ”Secto on pitänyt meidät erinomaisesti ajan tasalla sähköisen autoilun kehityksestä ja esimerkiksi työsuhdeautojen verotusarvoja koskevasta lainsäädännöstä. Tieto kulkee ja se otetaan laskelmissa huomioon”, Helle sanoo.

Helteen mukaan Dentsply Sirona siirtyy askel askeleelta kohti täyssähköistä autokantaa, joka tukee yhtiön vihreän siirtymän strategiaa jättää liiketoiminnasta mahdollisimman alhainen hiilidioksidijalanjälki. ”Meillä on vielä alueellisia haasteita latauksen suhteen etenkin Pohjois-Suomessa, mutta toivon, että seuraavan kolmen vuoden leasingperiodin aikana infrastruktuuri kehittyy niin paljon, että pystymme jo vakavasti harkitsemaan hybridiautojen siirtoa täyssähköiksi”, Helle pohtii.