Yrityksen autokannan päästöraportti vaivattomasti Secton Päästöraportointi -työkalulla

Olemme kehittäneet asiakasportaaliimme (Secto Fleet Manager) työkalun, jolla yrityksen on vaivatonta tuottaa Secton hoidossa olevan autokannan osalta päästöraportti osaksi ESG-raportointia. Autokannan päästöt ovat usein merkittävä osa yrityksen päästöjä. Raportille pitää kerätä paljon tietoja, joka aiheuttaa yritykselle mittavia uusia konsultointikustannuksia. Päästöraportointi -työkalulla tuotettu raportti täyttää Euroopan komission ESG -raportoinnin vaatimukset.

Corporate Sustainability Reporting Directive eli kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) velvoittaa raportoimaan yrityksen kestävyydestä osana toimintakertomusta. Pörssilistattujen suuryritysten tulee julkistaa vuonna 2025 kestävyystietonsa vuodelta 2024. Raportointityökalu kokoaa yrityksen Sectolla hoidossa olevan autokannan osalta Scope 1 (suorat päästöt) ja Scope 2 (epäsuorat päästöt) päästöt.

Monet yritykset tekevät vastuullisuusraportointia jo nyt, vaikka heiltä ei sitä vielä vaadittaisikaan. Vastuullisuusraportointi voi hyödyttää yrityksiä esimerkiksi kilpailutuksissa. Yritys, jota kestävyysdirektiivi (CSRD) koskee, joutuu raportoimaan myös arvoketjunsa päästöt. Kilpailutuksessa voi olla vaadittuna tai etuna, että alihankkija pystyy raportoimaan omat päästönsä.

Millaisilta yrityksiltä vaaditaan vastuullisuusraportointia?

Millaisilta yrityksiltä vaaditaan vastuullisuusraportointia?

CSRD velvoittaa kaikkia suuria pörssiyhtiöitä raportoimaan vastuullisuudestaan uuden standardin mukaisesti vuodesta 2024 eteenpäin. Vaikka kestävyysraportointidirektiivi koskettaa pääasiallisesti suuria yrityksiä, on sillä epäsuoria vaikutuksia myös pienempiin yrityksiin. Raportointivelvollisuus edellyttää tarvittavien tietojen saamista pieneltäkin yritykseltä, jos se on kestävyysvaikutuksiltaan olennainen kestävyysraportointiyrityksen arvoketjussa.

Tämän jälkeen direktiivi etenee vaiheittain. Vuonna 2025 raportointivelvollisuus laajenee kaikkiin yrityksiin, jotka täyttävät kaksi kolmesta alla olevasta kriteeristä:

  • Yli 250 työntekijää

  • yli 50 miljoonan euron liikevaihto tai

  • yli 25 miljoonan euron tase.

Vuonna 2026 CSRD:n mukainen raportointivelvollisuus laajenee kaikkiin listattuihin pk-yrityksiin. Toki muutkin yritykset voivat tehdä ESG -raportointia, vaikka sitä ei yritykseltä vielä vaadittaisikaan.  

Mitä yritysten tulee raportoida vastuullisuudestaan?

Mitä yritysten tulee raportoida vastuullisuudestaan?

Yritysten ESG (Environmental, Social & Governance) -raportointiin kuuluu mm. yritysten hiilijalanjäljen raportointi. Hiilijalanjälki koostuu kolmesta seurattavasta asiasta: Scope 1, Scope 2 ja yrityksestä riippuen mahdollisesti myös Scope 3. Yrityksen tulee raportoida toteutuneet päästöt koko liiketoiminnastaan.

Scope 1 - Yrityksen suorat päästöt

Scope 2 - Yrityksen epäsuorat päästöt

Scope 3 - Arvoketjun päästöt

Tämän lisäksi yritysten on kerrottava ympäristöstrategiastaan ja avattava miten päästöjä saadaan vähenemään tulevaisuudessa. Tässäkin Secto pystyy auttamaan, voimme tehdä mallinnuksen Decarbon Toolin avulla yrityksen autokantaan tehtävien muutosten vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin ja TCO-kustannuksiin. Lue lisää Decarbon Toolista.

Ajoneuvokannan päästöraportti sujuvasti Secton asiakasportaalista

Yritys saa koottua vaivattomasti Secton Fleetmanager -asiakasportaalissa Euroopan komission ESG-raportoinnin vaatimuksiin sopivan päästöraportin Sectolla hoidossa olevasta autokannastaan. Päästöraportin tekemisessä voit käyttää joko Secton dataan perustuvia laskentaparametrejä, Defran (Department for Environment Food & Rural Affairs:n) parametrejä tai muokata täysin omat laskentaparametrit. Voit käyttää myös osittain omia ja osittain Secton/Defran laskentaparametrejä. Saat raportille aina ajantasaista tietoa, tarvittaessa voit helposti pyytää yrityksesi autokäyttäjiä parantamaan datan tarkkuutta.

Secto Päästöraportointi -työkalulla tuotettu raportti:

  1. Täyttää Euroopan komission ESG -raportoinnin vaatimukset.

  2. Läpinäkyvä: Data ja laskentaparametrit ovat näkyvissä ja muokattavissa.

  3. Joustava: Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa laskentaan.

  4. Helppokäyttöinen: Saat muutamalla klikkauksella raportin, jota voi suoraan hyödyntää osana yrityksen päästöraportointia.

Secto Päästöraportointi -työkalu on asiakkaidemme käytössä veloituksetta 31.12.2024 saakka.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme alla olevalla lomakkeella niin kerromme lisää uudesta työkalusta!